Aktualności

2016-05-31

XXII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W RATOWNICTWIE GÓRSKIM

W miniony weekend po raz dwudziesty drugi Grupa Wałbrzysko –Kłodzka wraz z Zarządem Głównym GOPR była organizatorem Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Górskim w Karłowie w ramach obchodów 40 lecia powstania Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR. Na starcie stanęło 26 zespołów – reprezentujących wszystkie Grupy regionalne GOPR, Hosrską Służbę, Bergwacht, Państwową Straż Pożarną, Ratowników Górniczych z CSRG w Bytomiu, Ratowników Górniczych z KGHM Polska Miedź S.A. oraz byłych funkcjonariuszy straży pozarnej. Łącznie w rywalizacji uczestniczyło 78 zawodników. Zawodnicy rywalizowali na trasie biegu terenowego i równocześnie wykonywali zadania z wykorzystaniem technik stosowanych w ratownictwie górskim. W kategorii zespołów służb ratownictwa górskiego z czasem 00:59:31 pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Grupy Podhalańskiej GOPR w składzie: Łukasz Giemzik, Grzegorz Kwiatek, Kamil Zaród. Na drugim miejscu uplasował się zespół Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR w składzie: Arkady Dąbrowski, Patryk Czermak i Sławek Parzonka a na trzecim zespół Grupy Bieszczadzkiej GOPR w składzie Tomasz Januszczak, Wojciech Pawul i Dominik Jagieła. Najlepsza wśród zespołów służb spoza ratownictwa górskiego była ekipa z PSP z Gdańska w składzie: Tomasz Zwoliński, Artur Piechowski, Tomasz Rozgoński, która uzyskała jednocześnie najlepszy czas zawodów 00:56:11. Drugie miejsce zajął zespół PSP Wrocław w składzie: Miłosz Więcławski, Paweł Grądecki, Mateusz Suszyński. Na trzecim miejscu również uplasował się zespółPSP, tym razem...

czytaj więcej

RATOWNICY GOPR NA ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY

W ramach umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie ratownicy GOPR zabezpieczali Światowe Dni Młodzieży. W dniach 25 – 31 lipca 2016 r. 48 ratowników, reprezentujących wszystkie Grupy Regionalne GOPR realizowało zabezpieczenie medyczne w zakresie ruchomych patroli medycznych oddając do dyspozycji organizatorów 12 sztuk pojazdów czterokołowych. Praca ratowników polegała na udzielaniu pierwszej pomocy i szybkim transporcie do polowych szpitali znajdujących się na terenie uroczystości (Błonia, Brzegi). W trakcie zabezpieczenia ratownicy interweniowali 1092 razy, najczęściej w czasie uroczystości w Brzegach. Sobota 30.07.2016 r. – 350 razy, niedziela 31.07.2016 r. – 574 razy. Ratownicy i sprzęt, spisali się na medal. Wszystkim bardzo dziękuje za zaangażowanie, wysiłek i profesjonalne zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży. Jacek Dębicki Naczelnik GOPR

czytaj więcej

ORLEN wspiera ratowników GOPR

W dniu 12 lipca 2016 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Umowa obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r. PKN Orlen został jedynym dostawcą paliwa dla GOPR. W ramach współpracy będzie zaopatrywał w paliwo wszystkie Grupy Regionalne GOPR oraz Zarząd Główny GOPR. PKN ORLEN jest kolejnym sponsorem GOPR, który wspiera działania ratowników górskich. Podpisana umowa zakończy kilkuletnie problemy z zaopatrzeniem samochodów, pojazdów czterokołowych i skuterów śnieżnych w paliwo. Pełne zbiorniki zwiększą mobilność pojazdów i zdecydowanie poprawią skuteczność udzielanej pomocy w górach osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone. Wysoka jakość dostarczanego paliwa jest gwarantem niezawodności w trudnych warunkach terenowych jak i meteorologicznych. Ratownicy górscy GOPR bardzo dziękują Wszystkim, którzy przyczynili się do nawiązania współpracy a szczególnie Kierownictwu PKN ORLEN. Mamy nadzieję, że ta jednoroczna umowa jest pierwszym krokiem do kolejnych lat owocnej współpracy. Raz jeszcze bardzo dziękujemy. Jacek Dębicki Naczelnik GOPR

czytaj więcej

Ważne spotkania

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Pani Beaty Kempy Szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Janem Łuszczewskim – Prezesem Zarządu Głównego GOPR i Jackiem Dębickim – Naczelnikiem GOPR. Spotkanie odbyło się na prośbę w/w przedstawicieli GOPR. Omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem GOPR oraz przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w których zabezpieczeniu medycznym udział biorą ratownicy GOPR. Do dyspozycji organizatorów, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddaje pięćdziesięciu ratowników wyposażonych w dziesięć samochodów terenowych Land Rover Defender 110 oraz dziesięć pojazdów czterokołowych (quad) wraz z przyczepkami do transportu poszkodowanych. W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z przedstawicielami GOPR w osobach Jana Łuszczewskiego Prezesa Zarządu Głównego GOPR i Jacka Dębickiego Naczelnika GOPR spotkał się Pan Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematem spotkania były bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem GOPR. Między innymi omówiono sprawy związane z finansowaniem GOPR oraz przyznaniem w bieżącym roku dodatkowych etatów dla ratowników. W tej chwili GOPR posiada 98,5 etatu na których zatrudnia 102 ratowników zawodowych. Pan Minister ze zrozumieniem odniósł się do przedstawionych spraw, przyznając racje co do zasadności propozycji zwiększenia etatów ratowniczych o wnioskowaną ilość. Wyraził uznanie i szacunek dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy ratowników górskich, deklarując...

czytaj więcej