NADZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW GOPR

2019-06-21

W dniu 15 czerwca 2019 r. w Szczyrku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów GOPR. Tematami, dla których został zwołany były: wybór nowych władz GOPR zgodnie ze Statutem GOPR zarejestrowanym w KRS w dniu 23 lutego 2019 r., dyskusja i przyjęcie projektu nowego Statutu GOPR, zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOPR za 2018 rok.

Delegaci z małymi poprawkami przyjęli i zatwierdzili, przygotowany wcześniej przez Komisję Statutową GOPR nowy Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zatwierdzili sprawozdanie finansowe GOPR za 2018 rok.

Wybrany został nowy, siedmioosobowy Zarząd Główny GOPR składający się z wcześniej wybranych w Grupach kandydatów. Z grona nowo wybranych członków Zarządu Głównego GOPR został wybrany Prezes Zarządu Głównego GOPR. Zarząd Główny GOPR ukonstytuował się w sposób następujący:

Witold Tomaka          Prezes               (Grupa Bieszczadzka)

Piotr Krzyżowski        Wiceprezes       (Grupa Beskidzka)

Marcin Deja               Wiceprezes       (Grupa Krynicka)

Adam Kukla               Sekretarz           (Grupa Jurajska)

Mirosław Górecki      Członek              (Grupa Karkonoska)

Jakub Radliński          Członek             (Grupa Podhalańska)

Łukasz Felcenloben   Członek              (Grupa Wałbrzysko-Kłodzka)


Jacek Dębicki
Naczelnik GOPR