Quady dla GOPR

2017-02-21

Kolejny weekend z akcją „Bezpieczna Zima z GOPR” odbywający się w Szklarskiej Porębie w dniach 11-12 luty 2017 r. był okazją do przekazania oficjalnej informacji o kontynuacji przez kolejne trzy lata współpracy pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i Życie, a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Tą miłą wiadomość osobiście przekazała Pan Paweł Surówka Prezes PZU Życie S.A.
w obecności Pani Doroty Macieja Dyrektor ds. Sponsoringu i Prewencji PZU S.A., Kol. Jana Łuszczewskiego Prezesa ZG GOPR, Kol. Jacka Dębickiego Naczelnika GOPR oraz Naczelników Grup Regionalnych GOPR.
W uroczystości wziął również udział Kol. Mirosław Górecki Prezes Zarządu Grupy Karkonoskiej GOPR. Współpraca PZU z GOPR trwa już 11 lat i przynosi bardzo wymierne korzyści dla ratowników i całej służby ratownictwa górskiego.
W ramach podpisanej umowy Prezes PZU Życie przekazał na ręce Naczelnika GOPR kluczyki do siedmiu nowych pojazdów czterokołowych - quadów marki BOMBARDIER model Can-Am Outlander Max 650 PRO dla wszystkich Grup Regionalnych GOPR.Koledzy Naczelnicy, w drodze losowanie przeprowadzonego przez Prezesa ZG GOPR odebrali kluczyki do swoich quadów. Pierwszą jazdę nowym quadem, po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez Kol. Sławka Czubaka Naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR, wykonał osobiście Prezes PZU Życie. Uczestnicy akcji „Bezpieczna Zima z GOPR” mogli na żywo zobaczyć nowe quady oraz zapoznać się z pracą ratowników górskich. W ramach umowy z PZU jeszcze w tym roku ratownicy GOPR otrzymają 700 plecaków firmy Salewa.

W imieniu ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i swoim wyrażam wyrazy wdzięczności i podziękowania za okazywaną od lat pomoc naszej Organizacji.

Jacek Dębicki Naczelnik GOPR