Zimowe Zawody w Ratownictwie Górskim

2017-03-23

W ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w dniu 18 marca 2017 r. w Krynicy Zdroju odbyły się ogólnopolskie Zimowe Zawody w Ratownictwie Górskim. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny GOPR i Grupa Krynicka GOPR.

Zawody zostały rozegrane na Jaworzynie Krynickiej. Pomimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych, plusowej temperatury, padającego mokrego śniegu, udało się przeprowadzić konkurencje indywidualną – jeden przejazd slalomu giganta oraz konkurencję zespołową – przejazd ratowników z zimowym środkiem transportu, udzielenie pierwszej pomocy, transport poszkodowanego. W zawodach wystartowało 32 zawodników reprezentujących wszystkie Grupy Regionalne GOPR. Konkurencję indywidualną rozegrano w czterech grupach wiekowych. I tak: w grupie wiekowej do 35 lat zwyciężył Jakub Nakielski z Grupy Karkonoskiej GOPR, w grupie wiekowej od 36 do 45 lat zwyciężył Robert Zubek z Grupy Beskidzkiej, w grupie wiekowej od 46 do 55 lat zwyciężył Włodzimierz Mołdycz z Grupy Beskidzkiej GOPR, w grupie wiekowej powyżej 55 lat zwyciężył Dariusz Roman z Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.

Konkurencję zespołową rozegrano w dwóch grupach wiekowych, liczyła się suma wieku dwóch zawodników. I ta: w grupie wiekowej do 90 lat zwyciężył zespół Robert Zubek-Łukasz Urbanek
z Grupy Beskidzkiej GOPR, w grupie wiekowej powyżej 90 lat zwyciężył zespół Dariusz Roman- Krzysztof Tim z Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.

Pełna lista wyników:  wyniki Krynica 2017

Pomimo bardzo trudnych warunków śniegowych nikt z startujących zawodników nie odniósł najdrobniejszej kontuzji. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym Gromada
w Krynicy Zdroju, który udzielił gościny zawodnikom i zaproszonym Gościom. Zawody tradycyjnie przebiegały w miłej, koleżeńskiej atmosferze.
W tym miejscu serdecznie dziękuję sponsorom zawodów i fundatorom nagród: Polkomtel, PZU, Tatra, PKN Orlen, Mercedes, Tauron, Salewa, LG/Satel.

Dziękuję bardzo Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka oraz ratownikom Grupy Krynickiej GOPR biorącym udział w organizacji zawodów.

Jacek Dębicki Naczelnik GOPR