Władze GOPR

2016-06-10

Zarząd Główny GOPR:


Jan Łuszczewski

Prezes

Mirosław Górecki

Wiceprezes

Tadeusz Widomski

Wiceprezes

Jacek Dębicki

Sekretarz
Naczelnik GOPR

Szymon Malinowski

Członek


Marcin Feliks

Członek

Jan Andrzej Brzeziński

Członek

Mariusz Zaród

Członek

Jarosław Myśliwiec

Członek



   Komisja Rewizyjna GOPR:

 • Andrzej Marczak – Prezes Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Ryszard Hrycelak - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Edward Łuszczak - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Stanisław Włodyka - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Andrzej Twardowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Tomasz Winecki - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Mariusz Glinkowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Piotr Myśliwiec - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Piotr Wójcik - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Andrzej Giela - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Waldemar Michałowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Marian Zembura - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Romuald Klimowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Zbigniew Urbanowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Ryszard Kozieński - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR