Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2019-02-17 17:35:33

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Uwaga!!! Wzrost zagrożenia wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Wsch.-Pd.
Pn.-Wsch.-Pd.
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

Mokry śnieg

Mechanizm polega na pojawieniu się lub istotnemu zwiększeniu zawartości płynnej wody w pokrywie śnieżnej pod wpływem opadu deszczu lub operacji słonecznej.

Opis panującej sytuacji

Postępujące kilkudniowe ocieplenie w ciągu dnia i ujemne temperatury w nocy mają korzystny wpływ na stabilizację pokrywy śniegu. W przebiegu dnia ze względu na zdecydowany przyrost temperatury i nasłonecznienie wzrost zagrożenia do poziomu ogłoszonego w komunikacie. Zagrożenie lawinowe utrzymuje się na niektórych stromych stokach, gdzie wcześniej wiejący wiatr odłożył i uformował deski śnieżne o znacznej grubości. W pokrywie sprzed ostatnich opadów utrzymująca się warstwa śniegu o rozbudowanych kryształach o mniejszej spoistości od pozostałych warstw. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie stromych stoków, zagłębień terenowych, jarów o różnych wystawach, ale w szczególności północnych, północno – wschodnich i wschodnich z depozytami nawianego i nagromadzonego śniegu. Grubość pokrywy na znacznym obszarze mocno zróżnicowana, narastająca wraz ze wzrostem wysokości i dochodząca do ok. 115 cm jest częściowo stabilizowana przez wystającą roślinność. Wierzchnia warstwa pokrywy na wskutek dodatnich temperatur w ciągu dnia ulegać będzie rozmiękaniu. Jutro kolejny dzień słonecznej pogody przy południowo - zachodnim wietrze /ok. 25 km/h/.

Wyrazistość przebiegu szlaków turystycznych uzależniona od aktualnej widzialności. W miejscach zacienionych możliwe oblodzenia.

Informacja o szlakach zamkniętych znajduje się na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego https://www.bdpn.pl/

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Kawalec Arkadiusz


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2019-02-13

1. Niski

2019-02-14

1. Niski

2019-02-15

1. Niski

2019-02-16

1. Niski

2019-02-17