Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2017-03-23 08:20:10

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

1. Niski

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.

Dominujące wzorce zagrożenia

Opis panującej sytuacji

W ciągu ostatniej wystąpiły wiosenne burze połączone z opadami deszczu, chwilowo intensywnymi przy utrzymujących się temperaturach dodatnich. Zagrożenie lawinowe występuje lokalnie w miejscach nagromadzonego i nawianego wcześniej śniegu a szczególnie w formacjach wklęsłych, lejach i stromych stokach zawietrznych. W partiach szczytowych dominuje śnieg stary, zlodowaciały, dobrze związany i stabilny. Powierzchniowa warstwa śniegu zsiadłego w ciągu dnia przy temperaturach dodatnich ulega rozmiękaniu. Średnia grubość pokrywy wynosi od 15 cm do 70 cm, w niektórych miejscach nawianych dochodzi do 130 cm. Na stokach o wystawie południowej stary śnieg w płatach. Szlaki w większości przetarte, lokalnie śliskie.

Przysłup Caryński (780 m n.p.m.): temperatura 5°C, bezwietrznie, przelotne opady deszczu, brak ciągłości w porywie śnieżnej – płaty (godz.8:00).

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Bujwid Jerzy


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2017-03-18

1. Niski

2017-03-19

1. Niski

2017-03-20

1. Niski

2017-03-21

1. Niski

2017-03-22