Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2017-02-22 08:32:17

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

1. Niski

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Opis panującej sytuacji

Ostatnie słabe opady śniegu przy wiejącym silnym południowo-zachodnim spowodowały powstanie w wielu miejscach na zboczach północnych i północno-wschodnich magazynów śniegu przewianego w formie tzw. poduszek. Zagrożenie lawinowe występuje lokalnie na stromych stokach zawietrznych ze zmagazynowanym pod wpływem wiejących wiatrów śniegiem. Świeży, przewiany śnieg odłożony jest na twardej, zlodowaciałej warstwie i jest słabo z nią związany. Głębsze warstwy starego, zmetamorfizowanego śniegu przedzielane warstwami lodu są na ogół ze sobą dobrze związane. Średnia grubość pokrywy wynosi od 50 cm do 100 cm. Główne szlaki turystyczne częściowo przetarte, z miejscowym możliwym oblodzeniem. Prognozowane opady deszczu w wyższych partiach śniegu.

Przysłup Caryński (780 m n.p.m.) – całkowita pokrywa śniegu 66 cm /w tym 1 cm świeżego z ostatniej doby/, temperatura 1°C, bezwietrznie (godz. 8:00)

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Bujwid Jerzy


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2017-02-17

1. Niski

2017-02-18

1. Niski

2017-02-19

1. Niski

2017-02-20

1. Niski

2017-02-21