Bieszczady

  • PL
  • EN

Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2015-03-02 07:50:47

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

1. Niski

Zagrożenie lawinowe niskie (pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.
Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.

Opis panującej sytuacji

Utrzymująca się ponad tygodniowa odwilż spowodowała znaczny ubytek pokrywy śnieżnej. Nieznaczne zagrożenie lawinowe występuje lokalnie przede wszystkim na bardzo stromych północnych i północno-wschodnich stokach (w formacjach wklęsłych, lejach, jarach). Szczególnie w miejscach odłożenia przez wcześniej wiejące wiatry znacznych ilości śniegu przewianego zalegającego na poniżej mocno związanych warstwach zmetamorfizowanych. Uwzględniając lokalną specyfikę i zmienne kierunki wiatru należy zwrócić uwagę na miejsca odłożenia śniegu na stokach zawietrznych.

Zalegająca pokrywa zbudowana ze śniegu zsiadłego i przewianego z cienką warstwą szreni i lodoszreni łamliwej, na której znajduje się kilkucentymetrowa warstwa śniegu z ostatniego opadu. Południowe stoki częściowo wytopione, pokrywa stabilizowana przez nieprzykrytą roślinność. W grzbietowych partiach grubość pokrywy śniegu jest na ogół zmienna i kształtuje się w granicach od 20 do 50 cm. W miejscach odłożonych depozytów grubość pokrywy ok. 110 cm. Szlaki turystyczne przetarte.

Przysłup Caryński (780 m npm): temperatura +2°C, wiatr południowo-wschodni 5 m/s, śnieg mokry w płatach (godzina 8:00).

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Kawalec Arkadiusz


1. Niski

2015-02-26

1. Niski

2015-02-27

1. Niski

2015-02-28

1. Niski

2015-03-01

1. Niski

2015-03-02

GOPR.PL

Projekt i wykonanie ESC S.A