Bieszczady

  • PL
  • EN

Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2015-01-27 07:58:42

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

1. Niski

Zagrożenie lawinowe niskie (pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.

Opis panującej sytuacji

Nieznaczne zagrożenie lawinowe występuje lokalnie na stromych, zawietrznych stokach, gdzie został zmagazynowany śnieg przez wcześniej wiejące silne wiatry południowe i południowo-zachodnie.

W grzbietowych partiach pokrywa śniegu zmienna, kształtująca się w granicach od 20 do 45 cm zbudowana jest ze śniegu zsiadłego i przewianego oraz z kilkucentymetrowej warstwy śniegu świeżego. Najwięcej śniegu zdeponowane jest w zagłębieniach, na stokach o wystawie północnej i północno-wschodniej /nawisy/ oraz przy górnej granicy lasu, gdzie pokrywa osiąga grubość ok. 90 cm.

W okresie ostatnio wiejących ciepłych wiatrów stoki o wystawie południowej w znacznej mierze zostały wytopione i wywiane. Miniona doba nie przyniosła istotnych zmian. W dalszym ciągu utrzymują się temperatury ujemne (do -6°C w nocy) a wiejący umiarkowany wiatr (ok. 25 km/h) zmienił kierunek na południowo-wschodni. Wystąpiły lokalnie, zanikające słabe opady śniegu /1-2 cm/.

Przysłup Caryński (780 m.n.p.m): całkowita pokrywa śniegu 24 cm (śnieg zsiadły), temperatura otoczenia -3°C, wiatr południowo-wschodni ok.11 km/h (godzina 8:00)

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Bujwid Jerzy


1. Niski

2015-01-23

1. Niski

2015-01-24

1. Niski

2015-01-25

1. Niski

2015-01-26

1. Niski

2015-01-27