Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2017-01-17 08:16:11

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

2. Umiarkowany

Zagrożenie lawinowe umiarkowane
(drugi stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Wsch.-Pd.
Pn.-Wsch.-Pd.
Powód: Działalność wiatru

Opis panującej sytuacji

W ciągu ostatniej doby nie wystąpiły opady śniegu a wiejący w górnych partiach wiatr nasilił się i ponownie zmienił kierunek na północno-zachodni (ok.50 km/h) przy utrzymujących się temperaturach ujemnych oscylujących w granicach - 11÷ -8°C. Zagrożenie lawinowe występuje lokalnie na stromych stokach /zawietrznych/, szczególnie o wystawie północnej i północno-wschodniej, w miejscach z dużymi depozytami śniegu nawianego przez wiatr. Średnia grubość pokrywy wynosi 70÷100cm i jest zbudowana głównie ze śniegu zsiadłego i przewianego. Pokrywa na ogół nierównomierna będąca efektem silnie wiejącego wiatru ze zmiennych kierunków. Duże ilości śniegu zostały nawiane i nagromadzone przy górnej granicy lasu oraz w lesie, gdzie pokrywa miejscami osiąga 200 cm. Główne grzbiety wywiane, pokryte lodoszrenią i lodem. Szlaki turystyczne częściowo przetarte.

Przysłup Caryński (780 m n.p.m.) – pokrywa śnieżna 98 cm /śnieg zsiadły/, temperatura -8°C, wiatr północno-zachodni ok.15 km/h (godz. 8:00).

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach na ogół jednak jest związana dobrze.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na wskazanych stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach1, oraz na stokach średnio stromych1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Bujwid Jerzy


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2017-01-12

2. Umiarkowany

2017-01-13

2. Umiarkowany

2017-01-14

2. Umiarkowany

2017-01-15

2. Umiarkowany

2017-01-16