Bieszczady

  • PL
  • EN

Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2015-03-27 07:42:27

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

1. Niski

Zagrożenie lawinowe niskie (pierwszy stopień)

Uwaga!!! Wzrost zagrożenia wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.
Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.

Opis panującej sytuacji

Zagrożenie lawinowe występuje lokalnie na północnych i północno-wschodnich stromych stokach szczególnie w formacjach wklęsłych, lejach, jarach.W miejscach odłożenia przez wcześniej wiejące wiatry znacznych ilości śniegu przewianego zalegającego na poniżej mocno związanych warstwach zmetamorfizowanych.

Pokrywa zbudowana z kilku mocno związanych warstw śniegu zmetamorfizowanego, drobnoziarnistego. Wierzchnia warstwa  zmrożona. Na stokach południowych brak ciągłości pokrywy.

Uwzględniając lokalną specyfikę i zmienne kierunki wiatru należy zwrócić uwagę na miejsca odłożenia śniegu na stokach zawietrznych. Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez nieprzykrytą roślinność. W ciągu dnia wzrost temperatury powoduje rozmiękanie śniegu i lokalny wzrost zagrożenia.

W grzbietowych partiach pokrywa na ogół zmienna, kształtująca się w granicach od 20 do 60 cm. W miejscach odłożenia depozytów osiąga grubość ok. 110 cm.

Przysłup Caryński (780 m npm): śnieg mokry w płatach , temperatura +9 °C, wiatr 1 m/s  kierunek E (godzina 7:00).

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Rząsa Wojciech


1. Niski

2015-03-22

1. Niski

2015-03-23

1. Niski

2015-03-24

1. Niski

2015-03-25

1. Niski

2015-03-26

GOPR.PL

Projekt i wykonanie ESC S.A