Przetarg nieograniczony -dostawa samochodów typu bus, uterenowionych dla celów ratownictwa górskiego

2017-08-25

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów typu bus

Ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 25.08.2017 r.

Siwz- data zamieszczenia:  25.08.2017 r.

Wyjaśnienia treści siwz - zamieszczono 28.08.2017. 

Wyjaśnienia treści siwz - zamieszczono 30.08.2017. 

Zmiana treści siwz: zamieszczono 30.08.2017

Informacja z otwarcia ofert- zamieszczono 04.09.2017 r.

informacja o unieważnieniu postępowania: zamieszczono 5 września 2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- zamieszczono 6 września 2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wyjaśnienia treści siwz

Wyjaśnienia treści siwz - 30.08.2017

Zmiana treści siwz

Informacja z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania