Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników GOPR #4

2018-11-16

  • 1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 16.11.2018 r.
  • 2. SIWZ - data zamieszczenia: 16.11.2018 r.
  • 3. Zał. nr 1 do SIWZ -  data zamieszczenia:  16.11.2018 r.
  • 4. Wyjaśnienia treści SIWZ  - zamieszczono 20.11.2018 r.
  • 5. Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 26.11.2018 r.
  • 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -  zamieszczono 27.11.2018 r.
  • 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamieszczono 03.12.2018 r.