Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów

2017-04-06

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów

ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 06.04.2017

siwz- data zamieszczenia:  06.04.2017 

wyjaśnienia treści siwz - zamieszczono 11.04.2017

wyjaśnienia treści siwz - zamieszczono 13.04.2017

informacja o unieważnieniu postępowania- zamieszczono 20.04.2017 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- zamieszczono 20 kwietnia 2017 


ogłoszenie o zamówieniu

siwz samochody 2017

pytania samochody

pytania samochody 2

Informacja o unieważnieniu postępowania 2017

Ogłoszenie o unieważnieniu 2017