Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów 2017

2017-04-21

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów

ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 21.04.2017 r.

siwz- data zamieszczenia:  21.04.2017 r.

wyjaśnienia treści siwz - zamieszczono 27.04.2017 r.

informacja z otwarcia ofert- zamieszczono 04.05.2017 r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zamieszczono 09.05.2017 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 12.05.2017 r.


ogłoszenie o zamówieniu
siwz samochody
siwz wyjaśnienia 
informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia