Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów typu bus

2017-09-05

ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 05.09.2017 r.

siwz - data zamieszczenia  05.09.2017 r.

wyjaśnienia treści siwz zamieszczono: 12.09.2017 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono : 12.09. 2017 r.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

informacja z otwarcia ofert zamieszczono: 18.09.2017 r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zamieszczono 27.09.2017 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 04.10.2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wyjaśnienia treści siwz

ogłoszenie o zmianie terminu

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia