Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu typu bus

2015-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono: 02.12.2015 r.

Siwz - zamieszczono: 02.12.2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono 15.12.2015

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 21.12.2015