Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu typu bus ogłoszenie o zamówieniu

2015-10-02

ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 02.10.2015 r.

siwz- data zamieszczenia: 02.10.2015 r.

Wyjaśnienia treści siwz - data zamieszczenia: 07.10.2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono 13.10.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 16.10.2015