Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu narciarskiego skitourowego

2017-08-30

ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 30.08.2017 r.

siwz- data zamieszczenia:  30.08.2017 r.

wyjaśnienia treści siwz - zamieszczono 05.09.2017 r.

informacja z otwarcia ofert- zamieszczono 08.09.2017 r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono - 11.09.2017 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 15.09.2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wyjaśnienia treści siwz

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia