Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2018-03-23 07:04:54

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe umiarkowane
(drugi stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zagrożenie jednolite
Zagrożenie jednolite
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrozenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

Przetrwała słaba warstwa

Mechanizm zagrożenia związany jest z istnieniem w starej pokrywie słabej warstwy zbudowanej zwykle z kryształów szronu wgłębnego, form kanciastych lub zasypanego szronu powierzchniowego.

Opis panującej sytuacji

Pogodnie.Zwiększone zagrożenie lawinowe występuje przede wszystkim w miejscach gdzie utworzyły się deski śnieżne pod wpływem silnego wiatru głównie północno z towarzyszącymi opadami. Dodatkowo w głębszych warstwach pokrywy przetrwała słabsza warstwa ze śniegu ziarnistego. Ze względu na wiatr z różnych kierunków desek śnieżnych można się spodziewać na różnych wystawach, również południowych .

Śnieg z ostatnich opadów zgromadzony na grubej warstwie lodoszreni i słabo z nią związany i w wielu miejscach odłożony w formie desek śnieżnych. Głębiej w pokrywie, pod warstwami szreni słabsze warstwy śniegu ziarnistego. W takiej konfiguracji do inicjacji zniszczenia tych warstw może dojść przy umiarkowanym obciążeniu. Pozostałe warstwy w starej pokrywie ogólnie dobrze związane ze sobą. Wzrost pokrywy śnieżnej wraz ze wzrostem wysokości, w partiach szczytowych Bieszczadów powyżej 150cm, w miejscach odkładania śniegu przez wiatr znacznie więcej. Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez wystającą roślinność.

Przysłup Caryński (780 m n.p.m.); temp. -5°C,  pokrywa 38 cm, bezwietrznie.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach na ogół jednak jest związana dobrze.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na wskazanych stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób

Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach1, oraz na stokach średnio stromych1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Godawski Jerzy


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2018-03-18

2. Umiarkowany

2018-03-19

2. Umiarkowany

2018-03-20

2. Umiarkowany

2018-03-21

2. Umiarkowany

2018-03-22