Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2019-03-24 16:47:55

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Mokry śnieg

Mechanizm polega na pojawieniu się lub istotnemu zwiększeniu zawartości płynnej wody w pokrywie śnieżnej pod wpływem opadu deszczu lub operacji słonecznej.

 

Opis panującej sytuacji

Nieznaczne zagrożenie lawinowe utrzymuje się na niektórych stromych stokach, w miejscach, gdzie wcześniej wiejące wiatry spowodowały odłożenie depozytów śniegu nawianego o znacznej grubości. Wzrost temperatur powietrza oraz silne oddziaływanie promieni słonecznych /na stokach doświetlonych, południowych/ spowodował rozmiękanie i przyrost wody w powierzchniowych warstwach śniegu zsiadłego zalegające na twardych szreniach i lodoszreniach. Występujące warstwy są na ogół ze dobrze związane i stabilne, ale możliwe jest powstawanie niewielkich zsuwów czy lawin. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie stromych stoków, zagłębień terenowych, jarów, miejsc przygrzbietowych, szczególnie o wystawach północnych i północno – wschodnich. Występująca na znacznym obszarze zróżnicowana grubość pokrywy, narastająca wraz ze wzrostem wysokości i dochodząca do 110 cm jest częściowo stabilizowana przez wystającą roślinność. Na stokach południowych coraz więcej miejsc pozbawionych pokrywy śnieżnej. Najbliższa doba z prognozowanymi w górnych partiach temperaturami od -2°C do 2°C, z wiatrem słabym północno-wschodnim przechodzącym w północno-zachodni do 20 km/h. Spodziewane jest wystąpienie słabych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu.

Wyrazistość przebiegu szlaków turystycznych uzależniona od aktualnej widzialności.

Informacja o szlakach zamkniętych znajduje się na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego https://www.bdpn.pl/

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Bujwid Jerzy


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2019-03-20

2. Umiarkowany

2019-03-21

1. Niski

2019-03-22

1. Niski

2019-03-23

1. Niski

2019-03-24