Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2019-01-20 18:13:18

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe umiarkowane
(drugi stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zagrożenie jednolite
Zagrożenie jednolite
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

 

Opis panującej sytuacji

W ciągu minionego dnia drobny opad śniegu. Umiarkowane zagrożenie lawinowe występuje w miejscach gdzie wiatr, głównie z kierunku południowego, odłożył i uformował deski śnieżne o znacznej grubości. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie północnych i północno-wschodnich stromych stoków, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu. Znaczna ilość śniegu przeniesiona na południową stronę gdzie możliwe zsuwy i małe lawiny.

Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez wystającą roślinność. Duża zmienność lokalna pokrywy śnieżnej, wzrost wraz ze wzrostem wysokości. Pokrywa zbudowana jest z kilku warstw śniegu przewianego i zmetamorfizowanego o różnej twardości,  poprzedzielanego warstwami cienkich lodoszreni i jest umiarkowanie stabilna.

W partiach połonin utrzymuje się nierównomierna pokrywa śnieżna, która kształtuje się na poziomie ok. 130 cm. Warunki turystyczne bardzo trudne, szlaki (dojścia do schronisk) częściowo przetarte, w wielu miejscach utworzone zaspy.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach na ogół jednak jest związana dobrze.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na wskazanych stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób

Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach1, oraz na stokach średnio stromych1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Jędrusiak Tomasz


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2019-01-16

2. Umiarkowany

2019-01-17

2. Umiarkowany

2019-01-18

2. Umiarkowany

2019-01-19

2. Umiarkowany

2019-01-20