Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2018-01-23 08:01:54

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.
Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrozenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

 

Opis panującej sytuacji

Inwersja. Miniona doba w górnych partiach Bieszczadów z umiarkowanym, słabnącym wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością do 30 km/h, temperaturami do -10°C i nikłymi, przelotnymi opadami śniegu/ 1cm/.  Zagrożenie lawinowe występuje głównie na stromych stokach, szczególnie o wystawie północnej i północno-wschodniej, gdzie wiejący w ostatnich dniach silny wiatr południowo-zachodni przetransportował i nagromadził duże ilości śniegu. Pokrywa na większości stoków zbudowana z wielu warstw śniegu zmetamorfizowanego, przewianego o różnej twardości poprzedzielanego warstwami lodu i lodoszreni. Powierzchnię pokrywa kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu świeżego i przewianego spadłego na twardą, zlodowaciałą skorupę. Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez roślinność. W miejscach gdzie wiatr odłożył śnieg pokrywa może sięgać 150 cm lub więcej.

Przysłup Caryński (780 m n.p.m.); temp. -13°C, bezwietrznie, całkowita pokrywa śniegu 54 cm, w tym z ostatniej doby 1 cm. Śnieg świeży, przewiany.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Bujwid Jerzy


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2018-01-19

1. Niski

2018-01-20

1. Niski

2018-01-21

1. Niski

2018-01-22

1. Niski

2018-01-23