Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Karkonosze

Data i godzina ogłoszenia

2017-11-22 08:07:52

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zagrożenie jednolite
Zagrożenie jednolite

Dominujące wzorce zagrożenia

Wzorzec zagrożenia (GM) 3 - Deszcz

Opis panującej sytuacji

Zagrożenie lawinowe w pojedynczych miejscach, gdzie został odłożony śnieg przez silny zachodni wiatr. Od wczorajszego popołudnia nawet w wyższych partiach gór padał deszcz! Magazyny mokrego, przewianego śniegu zalegają na starszej pokrywie przede wszystkim w górnych partiach żlebów, jarów i kotłów polodowcowych i na wystawach wschodnich. Średnia miąższość pokrywy w/w miejscach to 1 metr.

Pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozłożona, zbudowana głównie ze śniegu mokrego i przewianego, miejscami odłożonego na twardszej warstwie i lodzie. W miejscach nawianych idąc od gruntu w górę pokrywy napotykamy najpierw warstwę ok. 30 cm starego utwardzonego śniegu, na którym leży warstwa szreni, całość pokrywa warstwa miękkiej deski śnieżnej - średnio kilkadziesiąt centymetrów. Ogólnie warunki śnieżne typowe dla początku sezonu charakteryzujące się dużą zmiennością lokalną.

W partiach szczytowych Karkonoszy +1 C, wiatr zachodni 7 m/s.

W ciągu dnia przewidywany jest dalszy wzrost temperatury. Zagrożenie nie powinno ulec zmianie.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Karkonoska

Osoba odpowiedzialna

Sokołowski Andrzej


Ostatnie komunikaty

Brak możliwości określenia zagrożenia w skali

2017-11-17

Brak możliwości określenia zagrożenia w skali

2017-11-18

1. Niski

2017-11-19

1. Niski

2017-11-20

1. Niski

2017-11-21