bieg Górski GOPR

2022-09-05

I Bieg Górski GOPR

w ramach obchodów 70-lecia GOPR
18.09.2022 Bielsko-Biała

Organizator:
Fundacja GOPR
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Komitet organizacyjny:
Roman Dziedzic – prezes Fundacji GOPR
Adam Tyszecki - kierownik zawodów
Michał Wojarski – sędzia główny

Patronat Honorowy:
Minister Sportu i Turystyki

Partnerzy Główni:
Województwo Śląskie
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Cel zawodów:
Integracja środowiska ratowników górskich, przyjaciół i sympatyków GOPR oraz miłośników gór.
Popularyzacja idei biegów na orientację oraz nauka zasad orientacji w terenie.
Wspólne świętowanie 70-lecia GOPR.

Uczestnicy:
zawody ogólnodostępne dla wszystkich lubiących aktywny sposób spędzania wolnego czasu
ratownicy GOPR

Termin i miejsce startu:
18.09.2021 (niedziela)
Start/ Meta – okolice kampusu ATH w Bielsku-Białej

Trasy:
Rodzinny Bieg na Orientację - ok. 3-4 km w linii prostej (rej. Bielskich Błoni)
Zawody GOPR na Orientację - ok. 10 km w linii prostej (rej. Koziej Góry)

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.akademia.gopr.pl/sklep
Termin zgłoszeń upływa w dniu 15.09.2021 (środa). Po tym terminie organizator może dopuścić zawodnika lub zespół do startu w przypadku wolnych miejsc.

Opłata startowa:
1. Rodzinny Bieg na Orientację - 50zł za rodzinę (niezależenie od ilości uczestników)
2. Zawody GOPR na Orientację - 50zł.os / 80zł zespół dwuosobowy

Harmonogram zawodów:
9:00 — Otwarcie zawodów
9:00 - 12:00 — Starty w kategorii rodzinnej
9:00 - 12:45 — Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów
12:30 — Ogłoszenie wyników w kategorii rodzinnej
12:45 — Odprawa techniczna przed startem kategorii sportowych
13:00 — Start kategorii głównej
14:30-17:00 — Przybywanie zespołów na metę
od 14:00 — Posiłek regeneracyjny
17:00 — Rozdanie nagród, zakończenie zawodów

Założenia zawodów:
1. Rodzinny Bieg na Orientację:
 - trasa ok 3-4 km bez dużych przewyższeń
 - bieg dla rodzin z dziećmi lub osób indywidualnych, chcących spróbować swoich sił w biegu na orientację
 - uczestnicy startują w dowolnym czasie w godz. 9:00- 12:00
 - każdy uczestnik w ramach pakietu startowego otrzyma pamiątkowy medal i dyplom oraz pakiet niespodzianek od sponsorów. W cenie również: szczegółowa mapa terenu, ubezpieczenie uczestników i organizatora, zabezpieczenie medyczne, szkolenie z podstaw orienteeringu oraz atrakcje dodatkowe.
 - celem biegu jest dobra zabawa, nauka zasad orientacji w terenie oraz element rywalizacji i sprawdzenia własnych sił. Najszybsze zespoły zostaną nagrodzone. Klasyfikacja odbędzie się w 3 kategoriach:
  * Kategoria A – trasa krótka, najmłodszy uczestnik zespołu ma mniej niż 10 lat,
  * Kategoria B – trasa klasyczna, najmłodszy uczestnik zespołu ma więcej niż 10 lat, najstarsze dziecko ma mniej niż 15 lat,
  * Kategoria C - trasa klasyczna, rodziny z dziećmi starszymi niż 15 lat, zespoły złożone tylko z osób dorosłych lub dorośli z dziećmi w nosidełku, chuście itp.
 
2. Zawody GOPR na Orientację:
 - trasa górska ok 10km w linii prostej, kilkanaście punktów kontrolnych
 - start po odprawie o godz. 13:00
 - start wspólny lub co kilka minut (forma startu uzależniona jest od ilości uczestników)
 - uczestnicy: ratownicy GOPR ze wszystkich Grup Regionalnych, innych służb mundurowych oraz osoby indywidualne 
 - możliwość startu indywidualnie lub w zespole 2-os.
 - każdy uczestnik w ramach pakietu startowego otrzyma pamiątkowy medal oraz pakiet niespodzianek od sponsorów. W cenie również: szczegółowa mapa terenu, ciepły posiłek, ubezpieczenie uczestników i organizatora, zabezpieczenie medyczne oraz atrakcje dodatkowe.
 - celem zawodów jest  sprawdzenie swoich sił oraz umiejętności w nawigacji i poruszaniu się w zróżnicowanym terenie górskim, a także sportowa rywalizacja z ratownikami górskimi i innymi uczestnikami. Najszybsze osoby oraz zespoły zostaną nagrodzone. Klasyfikacja odbędzie się w 3 kategoriach:
 * Indywidualna (ilość podkategorii zależna od ilości zapisanych osób - zostanie podana przed zawodami)
 * ratownicy GOPR oraz służby mundurowe.
 * wewnętrzna Grupy Beskidzkiej GOPR (3 kategorie + klasyfikacja Sekcji Operacyjnych)