II Bieg Górski GOPR

2023-09-19

Zawody na Orientację

30.09.2023 Hala Skrzyczeńska

Grupa Beskidzka GOPR, Fundacja GOPR oraz miasto Szczyrk serdecznie zapraszają wszystkich miłośników biegania po górach na drugą edycję Biegu Górskiego GOPR na Orientację. Bieg jest kontynuacją blisko 20-letniej tradycji organizowanych przez Grupę Beskidzką GOPR Zawodów na Orientację Ratowników Górskich oraz obecnej od kilku lat wersji rodzinnej tych zawodów. Tym razem zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy razem z ratownikami.

Okazją ku temu są tegoroczne obchody 50-lecia nadania praw miejskich miastu Szczyrk. Aby w pełni świętować tę rocznicę, ratownicy GOPR wspólnie z przyjaciółmi ze Szczyrku podjęli się stworzenia zupełnie nowej mapy do biegów na orientację w rejonie Hali Skrzyczeńskiej, na zboczach Małego Skrzycznego. Będzie tam można łatwo dostać się, korzystając z nowoczesnej kolei gondolowej Szczyrk Mountain Resort.

II Bieg GOPR na Orientację to wyjątkowa okazja do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji, a także świetny trening umiejętności orientacji w terenie. Zawody są otwarte dla wszystkich bez względu na górskie i nawigacyjne doświadczenie. Szczególnie zachęcamy do udziału najmłodszych wraz z rodzicami.

Do zobaczenia na starcie!
Komitet Organiacyjny zawodów

Cel zawodów

Integracja środowiska ratowników górskich, przyjaciół i sympatyków GOPR oraz miłośników gór.
Wspólne świętowanie 50-lecia miasta Szczyrk.


Organizator

 • Grupa Beskidzka GOPR
 • Fundacja GOPR
 • Miasto Szczyrk


Partner Główny

Szczyrk Mountain Resort


Komitet organizacyjny

 • Roman Dziedzic – prezes Fundacji GOPR
 • Marcin Szczurek - naczelnik GB GOPR
 • Sabina Bugaj – dyrektor MOKPI w Szczyrku, promocja
 • Adam Tyszecki - kierownik zawodów
 • Michał Wojarski - sędzia główny, budowa trasy i mapa
 • Krzysztof Wojarski - pomiar czasu


Data i Miejsce

30.09.2023 (sobota) - Szczyrk, Hala Skrzyczeńska
Na start zawodów będzie można dojechać koleją gondolową Szczyrk Mountain Resort.


Program Zawodów

 • 09:15    Otwarcie biura zawodów
 • 10:00 - 13:00   Bieg rodzinny (start możliwy w godzinach 10:00 – 11:30)
 • od 12:00   Posiłek regeneracyjny
 • 13:15    Dekoracja wszystkich zespołów w biegu rodzinnym
 • 13:45   Odprawa biegu głównego
 • 14:00 - 17:00   Bieg główny
 • 17:00   Dekoracja najlepszych zespołów w biegu głównym
 • 17:30   Zakończenie zawodów, zjazd koleją gondolową do Szczyrku


Forma zawodów

 • Bieg rodzinny – zawody zespołowe, start interwałowy, trasa scorelauf (dowolna kolejność zaliczania punktów kontrolnych). Start w interwale co najmniej 1 minutowym po poprzednim zespole.
 • Bieg główny – zawody indywidualne oraz zespołowe dwuosobowe, start wspólny, trasa scorelauf (dowolna kolejność zaliczania punktów kontrolnych).


Charakterystyka terenu i mapa

Teren górzysty, ze znacznymi przewyższeniami. Przebieżność w wielu miejscach utrudniona.
Bogata sieć dróg i ścieżek. Dużo terenów otwartych.

Mapa do biegu na orientację w skali 1:10 000, wykonana za pomocą programów Karttapullautin i OpenOrienteering Mapper. Aktualność prac terenowych Wrzesień 2023.

*Przed startem w kategoriach rodzinnych osoby początkujące będą mogły skorzystać z krótkiego szkolenia z korzystania z mapy w biegach na Orientację.


Trasy

 • Bieg rodzinny – 2.9km w linii prostej, 165m przewyższenia, 10 punktów kontrolnych, kolejność zaliczania punktów kontrolnych dowolna. Limit czasu 90 minut.
 • Bieg główny – 7.9km w linii prostej, 500m przewyższenia, 16 punktów kontrolnych, kolejność zaliczania punktów kontrolnych dowolna. Limit czasu 180 minut.

Możliwy jest udział w obu biegach. Punkty kontrolne nie będą się pokrywały.


Kategorie wiekowe

Bieg rodzinny:

Uczestnicy są klasyfikowani w kategoriach:

 1. Ratownik + dzieci – zespoły z ratownikami, najmłodszy uczestnik pokonujący trasę na własnych nogach ma nie więcej niż 10 lat,
 2. Ratownik + juniorzy – zespoły z ratownikami, najmłodszy uczestnik pokonujący trasę na własnych nogach ma więcej niż 10 lat,
 3. Rodzina + dzieci OPEN – zespoły OPEN, najmłodszy uczestnik pokonujący trasę na własnych nogach ma nie więcej niż 10 lat,
 4. Rodzina + juniorzy OPEN – zespoły OPEN, najmłodszy uczestnik pokonujący trasę na własnych nogach ma więcej niż 10 lat,
 5. Dorośli OPEN – ratownicy i rodziny z dziećmi starszymi niż 15 lat, zespoły złożone tylko z osób dorosłych lub dorośli z dziećmi w nosidełku, chuście itp.

Liczba osób w zespołach jest dowolna.

Bieg główny:

Uczestnicy są klasyfikowani w kategoriach:

 • a) indywidualna oraz zespołowa (ilość podkategorii uzależniona jest od ilości zgłoszeń i zostanie podana przed zawodami)
 • b) ratownicy GOPR OPEN oraz służby mundurowe (uzależnione od ilości zgłoszeń)
 • c) kategorie wewnętrzne Grupy Beskidzkiej GOPR:

Kategoria A – trasa klasyczna, mężczyźni, suma lat nieprzekraczająca 80,
Kategoria B – trasa klasyczna, mężczyźni, suma lat powyżej 80,
Kategoria C – trasa klasyczna, przynajmniej jedna kobieta w zespole
Klasyfikacja drużynowa Sekcji Operacyjnych Grupy Beskidzkiej GOPR.


Nagrody

Organizator przewiduje drobne nagrody rzeczowe dla wszystkich zespołów w biegu rodzinnym (dzieci i młodzież), a także dla najlepszej trójki zawodników / najlepszych trzech zespołów w każdej z kategorii w biegu głównym.


Pomiar czasu

Pomiar czasu i potwierdzanie punktów kontrolnych elektronicznie za pomocą systemu SportIdent. Zasady korzystania z kart elektronicznych zostaną omówione w trakcie odprawy dla biegu głównegolub przy starcie dla biegu rodzinnego. Osoby posiadające własne karty SI proszone są o podanie numeru SI w zgłoszeniu.


Zgłoszenia

Osoby spoza GOPR poprzez Informację Turystyczną Szczyrk:
info@promocja.szczyrk.pl // Facebook: @MiastoSzczyrk

LINK do zapisów dla ratowników GOPR i ich rodzin:

Bieg rodzinny: https://forms.gle/ydLQMGedeqK3yGeb6

Bieg główny: https://forms.gle/utcH5QGqvzqommub7

Zapisy możliwe do dnia 27.09.2023 (środa). Po tym terminie organizator może dopuścić zawodnika lub zespół do startu w przypadku wolnych miejsc. W zgłoszeniu należy podać kategorię zespołu, imię i nazwisko oraz rok urodzenia każdego z członków zespołu.


Opłata startowa

 1. Bieg rodzinny - 20zł / os. (dzieci do lat 6-ciu bezpłatnie)
 2. Bieg główny - 50zł.os lub 80zł zespół dwuosobowy

Opłata nie obejmuje ratowników GOPR i ich rodzin, których udział pokrywa GOPR.

Wpisowe obejmuje: wypożyczenie karty startowej, pomiar czasu, mapę do biegu na orientację, zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów, posiłek regeneracyjny na mecie, bilety na przejazd gondolą Szczyrk Mountain Resort.

Płatności można dokonać na konto podane w odpowiedzi na zgłoszenie do dnia 27.09.2023 (środa).


Regulamin

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi zasadami Biegu na Orientację.
Bieg na orientację - zasady

Na starcie trasy rodzinnej osoby początkujące będą mogły skorzystać z krótkiego szkolenia w Biegu na Orientację.

Szczegółowy regulamin zawodów znajduje się pod poniższym linkiem:
https://bit.ly/regulamin_II_Bieg_GOPR


Inne

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Niepełnoletni biorący udział w zawodach bez opieki osoby dorosłej powinni posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w zawodach.


Kontakt do organizatora

 • Sprawy techniczne - Michał Wojarski, michal.wojarski@beskidy.gopr.pl, tel. 697 199 011 
 • Sprawy organizacyjne - Adam Tyszecki, adam.tyszecki@beskidy.gopr.pl, tel. 508 186 602