Problem lawinowy: Przetrwała słaba warstwa

2017-12-21

Mechanizm zagrożenia związany jest z istnieniem w starej pokrywie słabej warstwy zbudowanej zwykle z kryształów szronu wgłębnego, form kanciastych lub zasypanego szronu powierzchniowego.Co?

Charakterystyka

Problem wynika z istnienia w starej pokrywie słabej warstwy. Takie słabe warstwy zbudowane są zwykle z kryształów szronu wgłębnego, form kanciastych lub zasypanego szronu powierzchniowego.

Spodziewane rodzaje lawin

  • Lawiny deskowe śniegu suchego
  • Przede wszystkim lawiny wywołane przez człowieka; występowanie lawin samoistnych jest rzadkie, zwykle w kombinacji z innymi problemami lawinowymi.

Gdzie?

Rozkład przestrzenny

Problem może być szeroko rozłożony w rozpatrywanym obszarze lub dotyczyć izolowanych miejsc. Może istnieć na wszystkich wystawach lecz najczęściej występuje na zacienionych, osłoniętych od wiatru stokach.

Umiejscowienie słabych warstw
w pokrywie

W różnych miejscach starej pokrywy, często głęboko. Jednakże, im głębiej słabe warstwy się znajdują tym trudniejsze jest wyzwolenie lawiny.

Dlaczego?

Cechy wyzwolenia lawiny

Wyzwolenie lawiny następuje w momencie gdy obciążenie przekracza wytrzymałość słabej warstwy.

Kiedy?

Okres występowania

Słabe warstwy mogą trwać w pokrywie przez tygodnie, a nawet miesiące. Możliwe jest przetrwanie słabych warstw przez prawie cały sezon.

Postępowanie?

Identyfikacja problemu
w terenie

Rozpoznanie występowania przetrwałych słabych warstw stanowi wyzwanie. typowe oznaki niestabilności takie jak odgłosy osiadania śniegu nie zawsze są obecne. Testy stabilności pokrywy mogą być pomocne w ich wykryciu. Krytycznym czynnikiem jest dostęp do informacji o historii rozwoju pokrywy śnieżnej, ważne jest odniesienie do opublikowanego komunikatu lawinowego. Częsta jest możliwość propagacji zniszczenia słabej warstwy nawet na duże odległości, a także możliwość zdalnego wywoływania lawin.

Zalecenia dotyczące poruszania

Poruszaj się defensywnie i unikaj dużych stromych stoków. Weź pod uwagę przebieg pogody i historię pokrywy śnieżnej. Bądź wyjątkowo ostrożny w rejonach gdzie pokrywa ma niewielką grubość i w miejscach przejścia cienkiej pokrywy w grubszą.