Problem lawinowy: Śnieg przetransportowany przez wiatr

2017-12-21

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.Co?

Charakterystyka

Problem jest związany z obecnością przeniesionego przez wiatr śniegu. Śnieg może być transportowany przez wiatr z lub bez towarzyszącego opadu.

Spodziewane rodzaje lawin

  • Lawiny deskowe śniegu suchego
  • Lawiny samoistne i wywołane przez człowieka

Gdzie?

Rozkład przestrzenny

Bardzo zróżnicowany, zwykle na zawietrznych stronach w żlebach, kotłach, blisko wyraźnych zmian w nastromieniu stoku, za grzbietami lub w innych miejscach osłoniętych od wiatru.

Umiejscowienie słabych warstw
w pokrywie

Typowo na granicy pomiędzy starym a przeniesionym przez wiatr śniegiem lub wewnątrz warstwy odkładanej przez wiatr z powodu zmian w sile wiatru lub zmian warunków w czasie odkładania się śniegu. Czasem głębiej w pokrywie. Częściej spotykane powyżej górnej granicy lasu.

Dlaczego?

Cechy wyzwolenia lawiny

Śnieg przeniesiony wiatrem jest w miejscu odłożenia dodatkowym obciążeniem dla słabych warstw a uformowana deska sprzyja propagacji.

Kiedy?

Okres występowania

Śnieg przeniesiony wiatrem zmienia się bardzo szybko. Problem pojawia się zwykle w czasie przenoszenia śniegu przez wiatr i utrzymuje się najwyżej przez kilka dni w zależności od ewolucji pokrywy śnieżnej.

Postępowanie?

Identyfikacja problemu
w terenie

Jeżeli nie jest przykryty przez świeży śnieg problem może być zidentyfikowany w terenie pod warunkiem odpowiedniego wytrenowania i dobrej widoczności. Należy wziąć pod uwagę oznaki pozostawione przez wiatr i zidentyfikować depozyty śniegu. Typowe wskazówki to depozyty odłożonego śniegu, spadające lawiny, czasami odgłosy pękania lub osiadania śniegu. Jednakże, często jest trudno określić wiek śladów wiatru, również ich występowanie nie koniecznie oznacza wystąpienie problemu lawinowego (np. w przypadku braku słabych warstw w pokrywie).

Zalecenia dotyczące poruszania

W stromym terenie unikać miejsc akumulacji śniegu przeniesionego przez wiatr, w szczególności w miejscach gdzie pokrywa zmienia się z grubej na cienką lub z twardej na miękką (w obie strony).