Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2018-11-28

UMOWA NR 447/2015/Wn-06/NZ-UR-LZ/D O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI

Zakup 1 sztuki samochodu osobowo-terenowego dla celów ratownictwa górskiego dla Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR - 50%. Zakup 1 sztuki samochodu osobowo-terenowego dla celów ratownictwa górskiego dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR - 50%. Zakup 1 sztuki skutera śnieżnego dla celów ratownictwa górskiego dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR - 50%.