UMOWA NR 119/2016/Wn-06/NZ-UR-LZ/D O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI

2018-11-29

Zakup 1 sztuki samochodu typu bus utereniowionego dla celów ratownictwa górskiego dla Grupy Krynickiej GOPR - 50%