Aktualności

2016-05-31

NADZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW GOPR

W dniu 15 czerwca 2019 r. w Szczyrku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów GOPR. Tematami, dla których został zwołany były: wybór nowych władz GOPR zgodnie ze Statutem GOPR zarejestrowanym w KRS w dniu 23 lutego 2019 r., dyskusja i przyjęcie projektu nowego Statutu GOPR, zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOPR za 2018 rok. Delegaci z małymi poprawkami przyjęli i zatwierdzili, przygotowany wcześniej przez Komisję Statutową GOPR nowy Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zatwierdzili sprawozdanie finansowe GOPR za 2018 rok. Wybrany został nowy, siedmioosobowy Zarząd Główny GOPR składający się z wcześniej wybranych w Grupach kandydatów. Z grona nowo wybranych członków Zarządu Głównego GOPR został wybrany Prezes Zarządu Głównego GOPR. Zarząd Główny GOPR ukonstytuował się w sposób następujący: Witold Tomaka          Prezes               (Grupa Bieszczadzka) Piotr Krzyżowski        Wiceprezes       (Grupa Beskidzka) Marcin Deja               Wiceprezes       (Grupa Krynicka) Adam Kukla               Sekretarz           (Grupa Jurajska) Mirosław Górecki      Członek              (Grupa Karkonoska) Jakub Radliński          Członek             (Grupa Podhalańska) Łukasz Felcenloben   Członek              (Grupa Wałbrzysko-Kłodzka)...

czytaj więcej

POSIEDZENIE RADY DS. RATOWNICTWA PRZY MSWiA

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematem wiodącym posiedzenia była informacja na temat przygotowania służb i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kraju do sezonu letniego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Informacje złożyli Komendant Główny Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele WOPR, ZHP, ZHRz, Parków Narodowych. Służby Ratownictwa Górskiego reprezentowali Naczelnik GOPR Jacek Dębicki i Wiceprezes TOPR Czesław Ślimak, którzy szczegółowo poinformowali o przygotowaniach do sezonu letniego w górach. Omówiono również protokół uzgodnień w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na obozach harcerskich podpisany przez KG Policji, KG PSP i Organizacje Harcerskie. Przedstawiciele DZKiOL MSWiA przedstawili informacje na temat projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.12.2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób. Na zakończenie posiedzenia odbyła się konferencja prasowa. Jacek DębickiNaczelnik GOPR

czytaj więcej

SATEL - GOPR, JUŻ 12 LAT RAZEM

W dniu 9 maja 2019 r. w Stacji Centralnej Grupy Krynickiej w Krynicy Zdroju po raz kolejny została podpisana umowa o współpracy pomiędzy firmą SATEL Sp. z o. o. a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ze strony SATEL umowę podpisali Członkowie Zarządu Spółki Panowie Ireneusz Kowaluk i Leszek Polakiewicz, ze strony GOPR Prezes Zarządu Głównego GOPR Mirosław Górecki i Naczelnik GOPR Jacek Dębicki. Od 12 lat firma SATEL wspiera finansowo działalność GOPR. Współuczestniczy również w organizacji letnich i zimowych zawodów ratowniczych oraz wszelkiego  rodzaju imprez propagujących bezpieczeństwo w górach. W 2018 roku ukazał się album „Historia w drobiazgach, drobiazgi w historii” autorstwa P. Michała Wasilewskiego w całości sfinansowany przez firmę SATEL. Współpraca z firmą SATEL jest przykładem bezinteresownego wsparcia działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jacek DębickiNaczelnik GOPR Zdj. M. Skoumal

czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Allejuja" życzą Naczelnik GOPR Jacek Dębicki Prezes Zarządu Głównego GOPRMirosław Górecki

czytaj więcej