Aktualności

2016-05-31

Ważne spotkania

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Pani Beaty Kempy Szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Janem Łuszczewskim – Prezesem Zarządu Głównego GOPR i Jackiem Dębickim – Naczelnikiem GOPR. Spotkanie odbyło się na prośbę w/w przedstawicieli GOPR. Omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem GOPR oraz przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w których zabezpieczeniu medycznym udział biorą ratownicy GOPR. Do dyspozycji organizatorów, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddaje pięćdziesięciu ratowników wyposażonych w dziesięć samochodów terenowych Land Rover Defender 110 oraz dziesięć pojazdów czterokołowych (quad) wraz z przyczepkami do transportu poszkodowanych. W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z przedstawicielami GOPR w osobach Jana Łuszczewskiego Prezesa Zarządu Głównego GOPR i Jacka Dębickiego Naczelnika GOPR spotkał się Pan Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematem spotkania były bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem GOPR. Między innymi omówiono sprawy związane z finansowaniem GOPR oraz przyznaniem w bieżącym roku dodatkowych etatów dla ratowników. W tej chwili GOPR posiada 98,5 etatu na których zatrudnia 102 ratowników zawodowych. Pan Minister ze zrozumieniem odniósł się do przedstawionych spraw, przyznając racje co do zasadności propozycji zwiększenia etatów ratowniczych o wnioskowaną ilość. Wyraził uznanie i szacunek dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy ratowników górskich, deklarując...

czytaj więcej

Sprawne poszukiwania dzięki aplikacji RATUNEK

2 kwietnia ratownicy Bieszczadzkiej Grupy GOPR poszukiwali turysty, który zabłądził w górach. 30 letni mężczyzna szedł z Wetliny przez Rabią Skałę w kierunku Wielkiej Rawki i dalej Przełęczy Wyżniańskiej. O godz. 20:00 zadzwonił do centrali GOPR w Sanoku i poprosił o pomoc. Twierdził, że stracił orientację i od trzech godzin błądzi nie wiedząc gdzie jest. Udało się go znaleźć dzięki aplikacji telefonicznej "RATUNEK" . Ratownicy wysłali mu sms z linkiem tej aplikacji, turysta ją zainstalował i został zlokalizowany w dolinie Moczarnego. W akcji poszukiwawczej brało udział 20 ratowników z placówek w Cisnej i Ustrzykach Górnych. Przed 23:00 mężczyzna został odnaleziony w dobrej formie i zwieziony do Wetliny. Podkreślamy, że gdyby nie udało się zainstalować aplikacji "Ratunek" mielibyśmy problem z tak szybkim odnalezieniem turysty. Najważniejsze funkcje aplikacji - wzywanie pomocy – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, poprzez kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub numer ratunkowy nad wodą 601 100 100, udostępniony przez operatora telefonii komórkowej Plus i łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą, - lokalizacja osoby potrzebującej pomocy – automatyczne wysłanie informacji...

czytaj więcej

Spotkanie z wiceministrem zdrowia

W dniu 30 marca 2016 r. w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach – na Lotnisku Aeroklubu Kieleckiego w Masłowie odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz współpracy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. W spotkaniu uczestniczyli Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – odpowiedzialny za ratownictwo medyczne, Pan Robert Gałązkowski Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Pani Małgorzata Popławska Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Kolega Jacek Dębicki Naczelnik GOPR i Kolega Tadeusz Widomski Wiceprezes Zarządu Głównego GOPR. W czasie spotkania omówiono zakres udziału ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 oraz podsumowano dotychczasową współpracę z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Miejsce i termin nie został wybrany przypadkowo, w tym dniu rozpoczęło się pięciodniowe wspólne szkolenie ratowników GOPR i pilotów LPR. Pan Minister spotkał się z kadrą instruktorów reprezentujących wszystkie Grupy Regionalne GOPR. Miał również okazję obserwować pozorowaną akcję ratowniczą z użyciem technik linowych z wykorzystaniem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo wysoko ocenił kwalifikacje i profesjonalizm ratowników górskich oraz pilotów śmigłowców. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako jedyne w ramach porozumienia o współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym może prowadzić akcje ratownicze z użyciem technik linowych z pokładu śmigłowca Eurocopter 135. zdjęcia: Tadeusz...

czytaj więcej

Fundacja GOPR zarejestrowana

W dniu 18 marca 2016 roku FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607021. Po ponad 2 latach starań, wysiłków, przełamywania barier i oporów, GOPR ma swoją Fundację. Władze Fundacji Zarząd Fundacji: Marcin Kądziołka - PrezesWojciech Jurdyga - WiceprezesWojciech Szewczyk - Sekretarz Rada Fundacji: Jerzy Mróz - PrzewodniczącyKatarzyna TyszeckaPrzemysław BarczentewiczPiotr van der CoghenAndrzej MuszkaTomasz GacArkadiusz Kitkowski Gratuluję i dziękuje Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Fundacji GOPR. 

czytaj więcej