Aktualności

2016-05-31

Centralne Szkolenie Psów Ratowniczych GOPR

W dniach 22 - 26.03.2017 w Rabce, odbyło się Centralne Szkolenie Psów Ratowniczych GOPR. W szkoleniu wzięli udział przewodnicy wraz ze swoimi psami z pięciu Grup Regionalnych: Karkonoskiej, Jurajskiej, Podhalańskiej, Krynickiej i Bieszczadzkiej. Szkolenie, prowadził kol. Andrzej Górowski. Celem działań była praca psów w zróżnicowanym terenie oraz przygotowanie do sezonu letniego. Przewodniczący Podkomisji Psów Ratowniczych - Jacek Falkenberg.

czytaj więcej

Zimowe Zawody w Ratownictwie Górskim

W ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w dniu 18 marca 2017 r. w Krynicy Zdroju odbyły się ogólnopolskie Zimowe Zawody w Ratownictwie Górskim. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny GOPR i Grupa Krynicka GOPR. Zawody zostały rozegrane na Jaworzynie Krynickiej. Pomimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych, plusowej temperatury, padającego mokrego śniegu, udało się przeprowadzić konkurencje indywidualną – jeden przejazd slalomu giganta oraz konkurencję zespołową – przejazd ratowników z zimowym środkiem transportu, udzielenie pierwszej pomocy, transport poszkodowanego. W zawodach wystartowało 32 zawodników reprezentujących wszystkie Grupy Regionalne GOPR. Konkurencję indywidualną rozegrano w czterech grupach wiekowych. I tak: w grupie wiekowej do 35 lat zwyciężył Jakub Nakielski z Grupy Karkonoskiej GOPR, w grupie wiekowej od 36 do 45 lat zwyciężył Robert Zubek z Grupy Beskidzkiej, w grupie wiekowej od 46 do 55 lat zwyciężył Włodzimierz Mołdycz z Grupy Beskidzkiej GOPR, w grupie wiekowej powyżej 55 lat zwyciężył Dariusz Roman z Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR. Konkurencję zespołową rozegrano w dwóch grupach wiekowych, liczyła się suma wieku dwóch zawodników. I ta: w grupie wiekowej do 90 lat zwyciężył zespół Robert Zubek-Łukasz Urbanek z Grupy Beskidzkiej GOPR, w grupie wiekowej powyżej 90 lat zwyciężył zespół Dariusz Roman- Krzysztof Tim z Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR. Pełna lista wyników: ...

czytaj więcej

Quady dla GOPR

Kolejny weekend z akcją „Bezpieczna Zima z GOPR” odbywający się w Szklarskiej Porębie w dniach 11-12 luty 2017 r. był okazją do przekazania oficjalnej informacji o kontynuacji przez kolejne trzy lata współpracy pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. i Życie, a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Tą miłą wiadomość osobiście przekazała Pan Paweł Surówka Prezes PZU Życie S.A. w obecności Pani Doroty Macieja Dyrektor ds. Sponsoringu i Prewencji PZU S.A., Kol. Jana Łuszczewskiego Prezesa ZG GOPR, Kol. Jacka Dębickiego Naczelnika GOPR oraz Naczelników Grup Regionalnych GOPR. W uroczystości wziął również udział Kol. Mirosław Górecki Prezes Zarządu Grupy Karkonoskiej GOPR. Współpraca PZU z GOPR trwa już 11 lat i przynosi bardzo wymierne korzyści dla ratowników i całej służby ratownictwa górskiego. W ramach podpisanej umowy Prezes PZU Życie przekazał na ręce Naczelnika GOPR kluczyki do siedmiu nowych pojazdów czterokołowych - quadów marki BOMBARDIER model Can-Am Outlander Max 650 PRO dla wszystkich Grup Regionalnych GOPR.Koledzy Naczelnicy, w drodze losowanie przeprowadzonego przez Prezesa ZG GOPR odebrali kluczyki do swoich quadów. Pierwszą jazdę nowym quadem, po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez Kol. Sławka Czubaka Naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR, wykonał osobiście Prezes PZU Życie. Uczestnicy akcji „Bezpieczna Zima z GOPR” mogli na żywo zobaczyć nowe quady oraz zapoznać się...

czytaj więcej