Skala zagrożenia lawinowego według Europejskiego Stowarzyszenia Służb Lawinowych (EAWS - European Avalanche Warning Services)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób

Danger level Icon Snowpack stability Avalanche triggering probability Recommendation
5. Very high Danger level - 5. Very high

The snowpack is poorly bonded and largely unstable in general.

Numerous large-sized, in some cases very large-sized natural avalanches can be expected, even in moderately steep terrain.

Highly unfavourable conditions. Avoid open terrain.

4. High Danger level - 4. High

The snowpack is poorly bonded on most steep slopes.

Triggering is likely even from low additional loads on many steep slopes. In some cases, numerous medium-sized and often large-sized natural avalanches can be expected.

Unfavourable conditions. Extensive experience in the assessment of avalanche danger is required. Remain in moderately steep terrain / heed avalanche run out zones.

3. Considerable Danger level - 3. Considerable

The snowpack is moderately to poorly bonded on many steep slopes.

Triggering is possible, even from low additional loads particularly on the indicated steep slopes. In some cases medium-sized, in isolated cases large-sized natural avalanches are possible.

Partially unfavourable conditions.Experience in the assessment of avalanche danger is required. Steep slopes of indicated aspects and altitude zones should be avoided if possible.

2. Moderate Danger level - 2. Moderate

The snowpack is only moderately well bonded on some steep slopes, otherwise well bonded in general.

Triggering is possible primarily from high additional loads, particularly on the indicated steep slopes. Large-sized natural avalanches are unlikely.

Mostly favourable conditions. Careful route selection, especially on steep slopes of indicated aspects and altitude zones.

1. Low Danger level - 1. Low

The snowpack is well bonded and stable in general.

Triggering is generally possible only from high additional loads in isolated areas of very steep, extreme terrain. Only sluffs and small-sized natural avalanches are possible.

Generally safe conditions.

Ogólne wskazówki na temat stoków, na których występuje tendencja do schodzenia lawin może zawierać komunikat lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).

  • teren średnio stromy: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30 stopni
  • teren stromy: stoki o nachyleniu równym, lub większym niż 30 stopni
  • teren ekstremalny, bardzo stromy: obszar o nachyleniu większym niż 40 stopni lub szczególnie niekorzystny ze względu na rzeźbę terenu, pokrycie, bliskość grzbietu

Obciążenie dodatkowe

  • małe: np. pojedynczy narciarz/snowboardzista jadący płynnie bez upadków, mała grupa (2 – 4 osoby) narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach zachowująca należyte odstępy odciążające (minimum 15m), pojedynczy piechur/wspinacz poruszający się na nartach lub rakietach
  • duże: np. pojedynczy piechur/wspinacz , mała grupa narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach śnieżnych nie zachowująca należytych odstępów odciążających, duża grupa narciarzy/osób poruszających się na rakietach (5 i więcej osób), dynamicznie zjeżdżający narciarz/snowboarder, skuter śnieżny, ratrak

Klasyfikacja wielkości lawin

RozmiarNazwaKlasyfikacja toru lawinyPotencjalne szkodyTypowa długość i objętość lawin
1zsuwprzemieszczenie śniegu z minimalnym zagrożeniem zasypania (głównie możliwość spowodowania upadku)stosunkowo mało niebezpieczny dla ludzidługość lawiny < 50 m,
objętość < 100 m3
2małaosiąga koniec stoku może zasypać, zranić lub zabić człowiekadługość lawiny < 100 m,
objętość < 1000 m3
3średniaosiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie poniżej 50 mmoże zasypać, zniszczyć samochód osobowy,
uszkodzić ciężarówkę, może zburzyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa
długość lawiny < 1000 m,
objętość < 10 000 m3
4dużaosiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie powyżej 50 m i może osiągnąć dno dolinymoże zasypać i zniszczyć dużą ciężarówkę, pociąg, może niszczyć kilka budynków i fragmenty lasudługość lawiny w granicach 1 - 2 km,
objętość < 100 000 m3
5bardzo dużaosiąga dno dolin, największe znane lawinymoże dokonywać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczeniadługość lawiny około 3 km,
objętość >100 000 m3

Samorzutne schodzenie lawin: lawiny powstałe bez udziału człowieka

Wystawa: kierunek kompasu zgodny z linią spadku stoku