Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Babia Góra

Data i godzina ogłoszenia

2019-01-20 19:31:48

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe umiarkowane
(drugi stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zagrożenie jednolite
Zagrożenie jednolite
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

 

Opis panującej sytuacji

Zagrożenie lawinowe występuje w miejscach gdzie intensywne opady oraz silny wiatr odłożył i uformował deski śnieżne. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie żlebów, kociołków, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu. Ze względu na zmienność kierunków wiatru zagrożenie na różnych wystawach. Większe ilości śniegu odłożone na górnej granicy lasu, w kopule szczytowej głownie w zagłebieniach terenowych, reszta częściowo wywiana. Należy zwrócić uwagę na mikrorzeźbę terenu. Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez wystającą roślinność. Duża zmienność lokalna pokrywy śnieżnej, wzrost wraz ze wzrostem wysokości.

Pokrywa zbudowana z kilku warstw śniegu przewianego z dawniejszych opadów o różnej twardości przedzielonych grubszą warstwą szreni oraz cienkiej lodoszreni dobrze powiązanych ze sobą. Poszczególne wierzchnie warstwy z ostatnich opadów (ok 80cm) umiarkowanie związane ze sobą.

Pokrywa śnieżna w patiach szczytowych Babiej Góry ok 200cm, w miejscach odkładania śniegu przez silny wiatr znacznie więcej. Warunki turystyczne trudne, część szlaków zawiane z niewidocznym ich przebiegiem, w wielu miejscach utworzone zaspy (powyżej 3m wysokości). Dodatkowym niebezpieczeństwem są łamiące się konary drzew pod wpływem ciężaru śniegu.

Na jutro prognozowany pogodny dzień oraz  wiatr zmienny do 15km/h. 

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach na ogół jednak jest związana dobrze.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na wskazanych stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób

Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach1, oraz na stokach średnio stromych1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Beskidzka

Osoba odpowiedzialna

Kozina Tomasz


Ostatnie komunikaty

3. Znaczny

2019-01-16

3. Znaczny

2019-01-17

3. Znaczny

2019-01-18

2. Umiarkowany

2019-01-19

2. Umiarkowany

2019-01-20