Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Babia Góra

Data i godzina ogłoszenia

2017-04-29 08:28:29

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

1. Niski

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zach.-Pn.-Wsch.
Zach.-Pn.-Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Dominujące wzorce zagrożenia

Wzorzec zagrożenia (GM) 10 – Warunki wiosenne

Opis panującej sytuacji

Szybkie wytapianie pokrywy śnieżnej w ostatnich dniach oraz dzisiejsze ochłodzenie ustabilizowały pokrywę doprowadzając do spadku zagrożenia. Niewielkie zagrożenie lawinowe występuje w miejscach odłożenia większych ilości śniegu, w miejscach zawietrznych, za przełamaniami terenu, w żlebach i zagłębieniach terenowych.

W wyższych partiach Babiej Góry, w miejscach odkładania przez wiatr ok 100 cm pokrywy śnieżnej.  

Pokrywa nierównomierna będąca efektem wiejącego silnego wiatru ze zmiennych kierunków, na większości obszaru stabilizowana przez nieprzykrytą roślinność. Poszczególne warstwy pokrywie na ogół dobrze związane ze sobą. Przyrost pokrywy śnieżnej wraz ze wzrostem wysokości.

Warunki na Markowych Szczawinach (1180m npm, 8:00): pokrywa śnieżna 22cm , temperatura -2C, wiatr północno-zachodni 1m/s w porywach do 3m/s.

W kopule szczytowej (rejon Złotnicy, 8:00): temperatura -4C, wiatr zachodni 1m/s w porywach do 3m/s.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Beskidzka

Osoba odpowiedzialna

Kozina Tomasz


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2017-04-25

2. Umiarkowany

2017-04-26

2. Umiarkowany

2017-04-27

2. Umiarkowany

2017-04-28

1. Niski

2017-04-29