Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Babia Góra

Data i godzina ogłoszenia

2017-03-23 08:04:58

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

2. Umiarkowany

Zagrożenie lawinowe umiarkowane
(drugi stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zach.-Pn.-Wsch.
Zach.-Pn.-Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Opis panującej sytuacji

 Dodatnia temperatura w całym masywie Babiej Góry. Zwiększone zagrożenie lawinowe występuje przede wszystkim w miejscach odłożenia pod wpływem bardzo silnego wiatru, głównie z kierunku południowo-zachodniego śniegu z poprzednich oraz ostatnich opadów. W miejscach odkładania (za przełamaniami, w zagłębieniach, żlebach,w miejscach zwiększonej operacji wiatru) na bardzo stromych stokach należy zachować podwyższoną ostrożność.   

W wyższych partiach Babiej Góry, w miejscach odkładania przez wiatr znacznie powyżej 100 cm pokrywy śnieżnej. 

Pokrywa nierównomierna będąca efektem wiejącego silnego wiatru ze zmiennych kierunków, na części obszaru stabilizowana przez nieprzykrytą roślinność. Większe ilości śniegu zgromadzone przy granicy lasu oraz miejscach odkładania śniegu przez wiatr. Pokrywa zróżnicowana - poszczególne warstwy w starej pokrywie na ogół dobrze związane ze sobą, natomiast pod warstwą  śniegu z poprzednich opadów (ok 40 cm od góry)  występuje 1cm warstwa szronu wgłębnego stanowiąc źródło niestabilności(CT21). Na powierzchni niewielka warstwa śniegu z weekendowych opadów słabiej związana ze starszymi warstwami(CT5). Dodatnia temperatura powoduje znaczne rozmiękanie i wzrost ciężaru właściwego śniegu oraz zmianę jego plastyczności co destabilizuje dodatkowo pokrywę, zwłaszcza w jej wierzchnich warstwach.

Na szlakach turystycznych duże oblodzenie.

Warunki na Markowych Szczawinach (1180m npm, 8:00): pokrywa śnieżna 70cm, temperatura +6C, wiatr północno-wschodni 0.5m/s w porywach do 2m/s.

W kopule szczytowej (rejon Złotnicy, 8:00): temperatura +4C, wiatr południowo-zachodni 2m/s w porywach do 5m/s.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach na ogół jednak jest związana dobrze.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny

Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na wskazanych stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi stefami

Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach1, oraz na stokach średnio stromych1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Beskidzka

Osoba odpowiedzialna

Kozina Tomasz


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2017-03-18

2. Umiarkowany

2017-03-19

2. Umiarkowany

2017-03-20

2. Umiarkowany

2017-03-21

2. Umiarkowany

2017-03-22