PrzetArg nieograniczony na dostawę sprzętu skitourowego dla ratowników GOPR (2016)

2016-10-05

Przetarg nieograniczony na dostawę  sprzętu skitourowego dla ratowników GOPR

ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 05.10.2016 r.

zmiana ogłoszenia o zamówieniu : 05.10.2016

siwz- data zamieszczenia:  05.10.2016 r.


informacja z otwarcia ofert-zamieszczono 14.10.2016 r.
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono 17.10.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 20.10.2016


Ogłoszenie -sprzęt skitourowy.pdf
Ogłoszenie zmiana-skitoury.pdf
siwz-sprzęt skitourowy.pdf
informacja z otwarcia ofert-sprzęt skitourowy.pdf
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-skitury internet.pdf

udzielenie-skitoury dla GOPR.pdf