JUBILEUSZ 65-LECIA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

2017-11-27

W dniu 18 listopada 2017 r. w Krynicy-Zdroju odbyły się centralne uroczystości Jubileuszu 65-lecia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego połączone z Jubileuszem 65-lecia Grupy Krynickiej GOPR. Były one zwięczeniem obchodów roku Jubileuszowego nad którym honorowy patronat objął Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odprawioną przez Księdza Krzysztofa Czecha w obecności pocztów sztandarowych Grup Regionalnych
i GOPR, ratowników górskich oraz zaproszonych Gości.

Po zakończeniu mszy, w asyście orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej uczestnicy przeszli do Sali Koncertowej Pijalni Wód gdzie odbyła się akademia.

Na wstępie  minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych ratowników. Po przywitaniu Gości przystąpiono do najważniejszego punktu programu akademii przyrzeczenia 8 nowych ratowników Grupy Krynickiej GOPR. Przyrzeczenie odebrał Naczelnik Grupy Krynickiej w obecności Naczelnika GOPR.

List gratulacyjny od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odczytał Pan Piotr Nowacki – Doradca Prezydenta RP, który następnie wraz z Panem Józefem Gawronem Wicewojewodą Małopolskim wręczył odznaczenia Państwowe zasłużonym ratownikom Grupy Krynickiej GOPR.

Odczytane zostały listy od: Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego, Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka i Ministra-Członka Rady Ministrów Pani Beaty Kempy.

Po odczytaniu listów gratulacyjnych Prezes Zarządu Głównego GOPR Jan Łuszczewski i Naczelnik GOPR Jacek Dębicki wręczyli odznaczenia wewnątrz Organizacyjne zasłużonym ratownikom Grupy Krynickiej GOPR, przedstawicielom służb na co dzień współpracujących z GOPR, przedstawicielom Sponsorów i Partnerów GOPR, przedstawicielom władz samorządowych wspierających Grupę Krynicką GOPR.

Specjalne wyróżnienia „Statuetką GOPR” otrzymali Pan Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Pan Ireneusz Kowaluk – Członek Zarządu SATEL Sp. z o.o.

„Statuetką GOPR” został również wyróżniony Kolega Jacek Dębicki – Naczelnik GOPR za 40 lat pracy zawodowej w GOPR i 20 lat pełnienia funkcji Naczelnika GOPR.

Grupa Krynicka GOPR została wyróżniona Statuetką „Złote Jabłko Sądeckie”. Zarząd Spółki SATEL z okazji 10-lecia współpracy z GOPR wyróżnił GOPR okolicznościową statuetką oraz specjalnymi upominkami Prezesów ZG GOPR i KR, Naczelników i byłych Naczelników. Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podziękował za dotychczasową współpracę, przekazał gratulacje oraz okolicznościowy obraz. Ksiądz Krzysztof Czech – Kapelan Grupy Krynickiej GOPR wręczył wszystkim Naczelnikom obrazy Świętego Bernarda z Aosty - Patrona Ratowników górskich. Część oficjalną zakończyły wystąpienia zaproszonych Gości.

Uroczysta kolacja odbyła się w Hotelu Krynica, gdzie ratownicy górscy reprezentujący cały GOPR, ratownicy Grupy Krynickiej GOPR oraz zaproszeni Goście w miłej, sympatycznej atmosferze snuli wspomnienia, nie zapominając o przyjemnościach Jubileuszowego wieczoru. Oczywiście nie zabrakło wspaniałego tortu ufundowanego przez SATEL Sp. z o.o.

Wszystkim Fundatorom, Organizatorom, a szczególnie Kolegom z Grupy Krynickiej GOPR bardzo dziękuję za pomoc w organizacji Jubileuszu 65-lecia GOPR.

Szczególne podziękowania kieruję do Kierownictwa i Obsługi Hotelu Krynica za znakomite przyjęcie, profesjonalną obsługę oraz wspaniałe jedzenie.

Jacek Dębicki
Naczelnik GOPR


zdjęcia: Marcin Deja