O GOPR

2016-06-10

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000156881.      Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczegółowym uwzględnieniem regionów górskich i poza granicami kraju. GOPR działa na podstawie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r.     GOPR swoje zadania statutowe – niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego – realizuje poprzez 7 Grup Regionalnych, tj:
    • Grupa Beskidzka    • Grupa Bieszczadzka    • Grupa Jurajska    • Grupa Karkonoska    • Grupa Krynicka    • Grupa Podhalańska    • Grupa Wałbrzysko-Kłodzka 
    Obszar, jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko - Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni 20.410 km 2. To 7.200 km szlaków turystycznych i ponad 200 urządzeń narciarskich. GOPR zatrudnia 102 ratowników etatowych, a wspomaga ich 1345 ratowników ochotników i 204 kandydatów na ratowników.
Obiekty będące własnością GOPR:
    • 7 Stacji Centralnych, w których pełnione są całodobowe dyżury ratownicze (Szczyrk, Sanok, Podlesice, Jelenia Góra, Krynica Zdrój, Rabka Zdrój, Wałbrzych),     • 37 Stacji Ratunkowych, w których pełnione są dyżury, w tym:     • 25 całorocznych,    • 12 sezonowych.    • Stacje i punkty ratownicze dzierżawione - 27. 
Środki transportu:
    • samochody terenowe i osobowe - 60    • pojazdy czterokołowe - 49    • skutery śnieżne - 45
GOPR dysponuje nowoczesną siecią radiołączności, opartą na sprzęcie cyfrowo-analogowym firmy Motorola, działającym w paśmie częstotliwości 162-168 Mhz pozwalajacym na bezpośrednią współpracę z innymi służbami ratowniczymi. 
Bilans działalności ratowniczej w górach w 2012 roku, to: 599 interwencji, 853 akcji ratunkowych, 386 wypraw ratunkowych, w tym z użyciem śmigłowca 92, liczba osób ratowanych 1938 i niestety 43 wypadki śmiertelne. Działania ratownicze na zorganizowanych terenach narciarskich w 2012 roku, to: 1410 interwencji, 2081 akcji ratowniczych, 12 wypraw ratunkowych, w tym z użyciem śmigłowa 7, liczba osób ratowanych 3505 i 1 wypadek śmiertelny. 
Prezes Zarządu Głównego GOPR – Mirosław Górecki, Naczelnik GOPR – Jacek Dębicki.