Władze GOPR

2016-06-10

Zarząd Główny GOPR:

  

Witold Tomaka

PrezesPiotr Krzyżowski

Wiceprezes

Marcin Deja
Wiceprezes


Adam Kukla
Sekretarz

Mirosław Górecki

Członek

Paweł Konieczny

Członek

Łukasz Felcenloben
Członek


   Komisja Rewizyjna GOPR
:

 • Andrzej Marczak – Prezes Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Stanisław Włodyka - Wiceprezes Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Tomasz Winecki - Sekretarz Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Krzysztof Baldy - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Maciej Drogoń - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Stanisław Trzaska - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Maciej Sadłek - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Jarosław Bonk - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Ryszard Hrycelak - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Marcin Pruc - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Piotr Myśliwiec - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Andrzej Piękoś - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Konrad Jankoś - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Tomasz Włoch - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Hubert Klimek - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Zbigniew Urbanowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Aleksander Lipiński - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR


   Naczelnik GOPR - Jerzy Siodłak