Władze GOPR

2021-05-05

Zarząd Główny GOPR:

  

Paweł Konieczny
PrezesMarcin Deja
Wiceprezes

Mirosław Górecki
Wiceprezes


Łukasz Felcenloben
Sekretarz

Marcin Szczurek
Członek

Marek Kwasiżur
Członek

Tomasz Motyl
Członek


   Komisja Rewizyjna GOPR
:

 • Andrzej Marczak – Prezes Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Stanisław Włodyka - Wiceprezes Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Tomasz Winecki - Sekretarz Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Krzysztof Baldy - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Maciej Drogoń - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Stanisław Trzaska - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Maciej Sadłek - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Jarosław Bonk - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Ryszard Hrycelak - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Marcin Pruc - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Piotr Myśliwiec - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Andrzej Piękoś - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Konrad Jankoś - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Tomasz Włoch - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Hubert Klimek - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Zbigniew Urbanowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
 • Aleksander Lipiński - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR


   Naczelnik GOPR - Jerzy Siodłak