Władze GOPR

2016-06-10

Zarząd Główny GOPR:

  

Witold Tomaka

PrezesPiotr Krzyżowski

Wiceprezes

Marcin Deja
Wiceprezes


Adam Kukla
Sekretarz

Mirosław Górecki

Członek

Jakub Radliński

Członek

Łukasz Felcenloben
Członek


   Komisja Rewizyjna GOPR
:

  • Andrzej Marczak – Prezes Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Stanisław Włodyka - Wiceprezes Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Tomasz Winecki - Sekretarz Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Krzysztof Baldy - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Maciej Drogoń - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Stanisław Trzaska - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Maciej Sadłek - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Jarosław Bonk - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Ryszard Hrycelak - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Marcin Pruc - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Piotr Myśliwiec - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Andrzej Piękoś - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Konrad Jankoś - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Tomasz Włoch - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Hubert Klimek - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Zbigniew Urbanowski - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR
  • Aleksander Lipiński - Członek Komisji Rewizyjnej GOPR


Naczelnik GOPR - Jacek Dębicki