Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

2016-06-10

Pierwsze kontakty z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka nawiązały Grupa Podhalańska i Jurajskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jerzy Owsiak doposażył JOPR w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności ratowniczej. W zamian JOPR pomogło Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w trakcie organizowanych corocznie Finałów WOŚP.

Za sprawą naczelnika JOPR - Piotra Van der Coghena - doszło w 1998 r. do spotkania Jerzego Owsiaka z naczelnikiem GOPR - Jackiem Dębickim. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chce doposażyć GOPR i JOPR w czterokołowe pojazdy testowane od kilku miesięcy przez służby ratownictwa górskiego.

W dniu 11 maja 1998 r. w Podlesiach został przeprowadzony przetarg na zakup 14 takich pojazdów. Do przetargu przystąpili reprezentanci dwóch firm: Honda i Suzuki. W morderczym teście - na trasach przygotowanych przez ratowników JOPR - lepszym okazał się pojazd czterokołowy Honda TRX 400. W testach uczestniczyli m.in. Jerzy Owsiak, Jacek Dębicki oraz Mariusz Zaród - szef szkolenia GOPR. Jerzy Owsiak złożył wówczas oficjalną deklarację wyposażenia sześciu grup regionalnych GOPR oraz JOPR w 14 pojazdów czterokołowych - po dwa dla każdej.

W dniu 27 czerwca 1998 r., w Warszawie nastąpiło uroczyste przekazanie maszyn. W imieniu GOPR kluczyki odebrali: naczelnik GOPR oraz naczelnicy grup regionalnych, w imieniu JOPR - naczelnik JOPR. W asyście eskorty motocyklistów policyjnych kolumna samochodów GOPR z przyczepami przejechała przez Warszawę.

W trakcie VI Zjazdu Delegatów GOPR, odbywającego się w dniach 21-22 listopada 1998 r. w Zakopanem, Jerzy Owsiak, goszczący na zjeździe na zaproszenie Zarządu Głównego, przekazał GOPR-owi 7 kompletów szyn próżniowych.

Za szczodrą pomoc okazywaną Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Jerzy Owsiak został wówczas odznaczony najwyższą honorową odznaką GOPR 'Za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego', którą wręczył mu Władysław Mirota - prezes ZG GOPR.

W dniu 9 stycznia 1999 r. ratownicy GOPR wzięli udział w VII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Przed gmachem Telewizji Polskiej, przy licznie zgromadzonej publiczności, demonstrowali swoje umiejętności ratownicze. Podczas podsumowania Finału w studio naczelnik GOPR, Jacek Dębicki, złożył podziękowania Jerzemu Owsiakowi za okazywaną pomoc i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

W tymże roku, w dniach 6-8 sierpnia ratownicy GOPR uczestniczyli w zabezpieczaniu, organizowanego przez Owsiaka, 5. Przystanku Woodstock w Żarach. W pierwszej fazie trwania imprezy dbali o bezpieczeństwo przyjeżdżających uczestników festiwalu, a w czasie koncertów docierali swoimi pojazdami czterokołowymi do potrzebujących pomocy medycznej, następnie zaś transportowali poszkodowanych do miejsc udzielania pomocy medycznej. Była to niełatwa i bardzo odpowiedzialna rola dla ratowników GOPR działających w tak zdecydowanie odmiennym środowisku. Sprawdziły się tu ich umiejętności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, międzypokoleniowych... i po raz kolejny okazało się, że ratownicy górscy cieszą się autorytetem wśród szerokich warstw społeczeństwa.

Rok 2000 - to wspaniały pokaz umiejętności ratowniczych podczas VIII Finału WOŚP w Warszawie, w dniu 9. stycznia. W przygotowanym przez reżysera TVP Wojciecha Iwańskiego widowisku 'Światełko do nieba', wieńczącym imprezę GOPR-owcy rozwiesili na budynku telewizji wielki baner o wymiarach 30 x 10 m, z ogromnym sercem - symbolem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Precyzja i czas, w jakim został odsłonięty baner, spotkały się z uznaniem zarówno kilkutysięcznej publiczności, jak i organizatorów imprezy. W studio, na zakończenie programu, Jacek Dębicki - naczelnik GOPR, przekazał Jerzemu Owsiakowi skarbonkę wypełnioną po brzegi pieniędzmi zebranymi - przez ratowników i jego osobiście - na polach obok sceny przy gmachu TVP.

W roku 2001 ratownicy GOPR pomagali w organizacji IX Finału WOŚP w Warszawie i Kłaju, demonstrując swoje umiejętności ratownicze. Była to okazja do zademonstrowania sprzętu ratowniczego i specjalistycznych środków transportu. Licznie zgromadzona młodzież i dzieci miały możność zapoznania się z możliwościami jezdnymi pojazdów czterokołowych Honda TRX.

Po rocznej przerwie, spowodowanej niemożnością zorganizowania Przystanku Woodstock, w roku 2001 ratownicy górscy po raz kolejny na prośbę Jurka Owsiaka udali się do Żar, by pomagać w zabezpieczeniu festiwalu. Nauczony zdobytym wcześniej doświadczeniem GOPR przystąpił do realizacji powierzonego zadania bardziej profesjonalnie. Założył własną bazę namiotową (sztab operacyjny mieścił się w przyczepie namiotowej Grupy Jurajskiej). Przywieziony sprzęt (pojazdy czterokołowe, przyczepki, sieć radiołączności) pozwolił na prowadzenie działań na bardzo wysokim poziomie, umożliwiając szybkie i bezpieczne udzielanie pomocy medycznej. Również i tym razem ratownicy górscy spotkali się ze zrozumieniem i szacunkiem.

W jubileuszowym roku X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także w jubileuszowym roku 50-lecia GOPR, ratownicy górscy uczestniczyli 13 stycznia 2002 r. w wielkim plenerowym widowisku, reżyserowanym przez Jerzego Zonia, na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Podczas finału 'Światełka do nieba' ratownicy wcielali się w postacie aniołów zjeżdżających z nieba (wieża ratuszowa) ze światełkiem miłości i odpalali na płycie rynku ogromne serce - znak Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na trwałe związało się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z jej ideą niesienia pomocy potrzebującym, tak bliską również ratownikom górskim, także z ludźmi tworzącymi Orkiestrę: z Jurkiem Owsiakiem - 'Człowiekiem Orkiestrą', Wojtkiem Iwańskim - reżyserem wspaniałych widowisk, drem Bohdanem Markuszewskim - konsultantem medycznym WOŚP i wielkim sympatykiem GOPR, ... Waszkiewiczem - dyrektorem Fundacji, prawą ręką Jerzego Owsiaka.

Współpraca WOŚP i GOPR jest dobrym przykładem wspólnych działań mających na celu niesienie pomocy tym, których życie lub zdrowie jest zagrożone.