MSWiA

2016-01-20

GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE REALIZUJE ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ MSWiA POD TYTUŁEM:

  • "Zapewnienie gotowości ratowniczej na terenie Polski Południowej i realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego"

  • "Realizacja zadania z zakresu ratownictwa górskiego polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego umożliwiającego zorganizowanie i utrzymanie dyżurki GOPR w celu zapewnienia gotowości ratowniczej na terenie Pienin Właściwych oraz Pasma Lubania w Gorcach"

  • "Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego"