Jak wezwać pomoc

2015-10-29

Ratownicy GOPR i TOPR aby wyruszyć z pomocą w góry do osób jej potrzebujących muszą otrzymać zawiadomienie o zaistniałym wypadku czy też zaginięciu kogoś.


Ratownicy przyjmujący zgłoszenie na pewno będą wypytywać o szczegóły dotyczące lokalizacji miejsca wypadku. Nie jest to przejaw 'biurokracji' lecz czynność niezbędna dla sprawnego i dokładnego dotarcia na miejsce wypadku.

W jaki sposób wzywać pomocy w górach?

1. Wzywanie pomocy

Znakiem wzywania pomocy w górach, stosowanym w skali międzynarodowej, jest sygnał dźwiękowy lub świetlny nadawany 6 razy na minutę. Po tej serii następuje minuta przerwy. Gdy sygnał zostanie odebrany potwierdzamy go 3 razy na minutę metodę dźwiękową lub świetlną.

Ten sposób wzywania pomocy należy stosować w tych partiach górskich, z których będzie widoczny i słyszalny: Tatry, Babia Góra, Bieszczady, Karkonosze.W partiach zalesionych sygnały optyczne nie będą widoczne, a sygnały akustyczne mogą być tłumione przez drzewa.

Sygnałem wzywania pomocy dla pilota śmigłowca jest uniesienie rąk do góry zachowując sylwetkę litery Y (YES / TAK). Nigdy nie należy bez uzasadnionej przyczyny używać tego sygnału, ponieważ przelatujący śmigłowiec może lecieć do wypadku! W razie gdy pomoc jest nam niepotrzebna podnosimy prawą rękę do góry, a lewę trzymamy lekko pochyloną w dół. Sylwetka powinna przypominać literę N (NO / NIE)

2. Gdy uległeś wypadkowi

- swoje wezwania pomocy kieruj w stronę prawdopodobnego przejścia szlaku, lub trasy;

- w razie usłyszenia głosów lub zauważenia świateł ponów wołanie o pomoc, lub sygnalizację świetlną;

- gdy jesteś w terenie eksponowanym postaraj się ulokować w miejscu dającym bezpieczne schronienie w trakcie oczekiwania na nadejście pomocy (np. na półce skalnej, osłoniętej przed spadającymi kamieniami);

- w przypadku gdy znajdujesz się na trasie narciarskiej lub szlaku poproś turystę lub narciarza o przekazanie informacji o wypadku ratownikowi GOPR lub osobie z obsługi schroniska, kolejki, wyciągu, żołnierzowi straży granicznej.

3. Osobiste powiadomienie o wypadku

Może zdarzyć się tak, że podczas górskiej wędrówki usłyszysz wołanie o pomoc. Co w takim wypadku zrobić?

4. Gdy odebrałeś sygnał wzywania pomocy to:

- postaraj się określić miejsce skąd dochodzi sygnał

- odnieś swoją pozycję do otoczenia, aby trafić lub wskazać to miejsce ponownie

- postaraj się zapamiętać możliwie dużo szczegółów dotyczących miejsca wypadku i w miarę możliwości samego poszkodowanego

- jeśli jest was kilkoro zostaw kogoś na miejscu wypadku z poszkodowanym i możliwie szybko wezwij pomoc

- zależnie od sytuacji zawiadom ratownika GOPR, osobę z obsługi schroniska, żołnierza Straży Granicznej lub pracownika kolejki, albo o zaistniałej sytuacji powiadom telefonicznie dyżurnego ratownika dzwoniąc na telefon alarmowy: 985 lub 601 100 300

Nigdy nie pozostawiamy poszkodowanego samego bez opieki, nawet jeżeli musielibyśmy utrzymać z nim jedynie kontakt głosowy ze względu na trudności terenowe.

Pamiętaj!

Każdy meldunek o zaginięciu lub wypadku ratownicy przyjmą, na każde wezwanie wyruszą w góry.

Nie nadużywaj ich ofiarności, gdyż w tym czasie mogą być potrzebni komuś naprawdę.