Punkt kontaktowy IOD

2021-05-24


PUNKT KONTAKTOWY 
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH


ADMINISTRATOR DANYCH WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, Z KTÓRYM KONTAKT JEST MOŻLIWY POPRZEZ:

Jakub Smaza
Kontakt mailowy: iod@gopr.pl