Punkt kontaktowy IOD

2021-05-24

Logo GOPR

PUNKT KONTAKTOWY 
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH


ADMINISTRATOR DANYCH WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, Z KTÓRYM KONTAKT JEST MOŻLIWY POPRZEZ:

bar kod GOPR

Kontakt mailowy: iod@gopr.pl
Kontakt telefoniczny: 698642854
Pliki do pobrania: