Erasmus

2015-11-19

I warsztaty ratownicze w Berchtesgaden

W dniach 28.09. - 02.10.2015 r. odbyły się pierwsze z trzech zaplanowanych warsztatów ratowniczych w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem podnoszenia kompetencji ratowników górskich GOPR”. Gospodarzami tych warsztatów byli partnerzy z niemieckiej służby Bergwacht Berchtesgaden, z którymi udało się przygotować bardzo interesujący i zróżnicowany program. Wspólne zajęcia były interesującym powiązaniem teorii i praktyki. Całość miała za zadanie, aby wzajemnie poznać system szkoleniowy na podstawowym poziomie z zakresu ratownictwa medycznego (KPP), ścianowego, śmigłowcowego i jaskiniowego. Drugim założeniem było wypracowanie skutecznych sposobów teoretycznego przedstawienia materiału szkoleniowego z wykorzystaniem multimediów. Oczywiście to załażenie dotyczyło stricte pracy na platformie e-lerningowej. Jak zawsze na takich spotkaniach obecny był strategiczny partner projektu jakim jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie. Prezentacja przygotowana przez pracowników AGH dotycząca postępu prac nad platformą, ale również pokazująca funkcjonalność tego instrument w procesie kształcenia ratowników górskich, była ważnym wprowadzeniem do całego programu warsztatów. Stałym punktem programu stały się popołudniowe dyskusje o doświadczeniach płynących z rożnych akcji ratowniczych w Polsce, Austrii i Niemczech. Nie jest wykluczone, że najciekawsze akcje ratownicze wraz z wnioskami płynącymi z takich zdarzeń, znajdą się na wspólnej platformie. Po raz kolejny przekonujemy się jak ważnym aspektem każdej służby ratowniczej jest regularna wymiana doświadczeń i wspólne ćwiczenia z innymi służbami....

czytaj więcej

Celem projektu e-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji...

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rozpoczęło projekt e-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników GOPR z dofinansowaniem w ramach programu ERASMUS+, którego celem jest stworzenie nowoczesnego podręcznika dla ratowników górskich, którego treść dostępna będzie na platformie internetowej. Wiedza z zakresu ratownictwa górskiego jest na tyle interdyscyplinarna, że podręcznik, z którego kształci się adeptów tej sztuki wymaga wielowątkowego przygotowania. Istotną cechą dobrze przygotowanych materiałów dydaktycznych w szkoleniu ratowników jest ich podatność na płynne dostosowywanie do zmian zachodzących dość dynamicznie w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem służby ratowniczej w górach. Platforma internetowa jest bardzo praktycznym narzędziem pozwalającym zarówno na łatwy dostęp do wiedzy, jak i na bieżące dostosowywanie treści dydaktycznych do zmian zachodzących w różnych dziedzinach ratownictwa.Na platformie zostaną zgromadzone materiały, do których będzie miał dostęp każdy ratownik górski, co w znakomity sposób poprawi ich wiedzę i umiejętności w systemie samokształcenia i samodoskonalenia. Łatwy dostęp do aktualnych informacji i możliwość wielokrotnego powracania do zgromadzonych na platformie zasobów będzie powodowało wzrost ogólnego wykształcenia całej służby ratowniczej.Aktualność danych zawartych w podręczniku elektronicznym będzie wynikała z łatwości ich zmiany i dostosowywania do przekształceń i rozwoju każdej z dziedzin ratownictwa górskiego. Przygotowane testy i pytania egzaminacyjne, wchodzące w skład materiałów szkoleniowych udostępnione w internecie pozwolą na bieżąco kontrolować...

czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja inaugurująca projekt szkoleniowy GOPR E-lerning

W dniu 28 maja 2015 w Krynicy Zdrój odbył się konferencja inaugurująca projekt realizowany przez Zarząd Główny GOPR pn.:E-Lerning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego” w ramach unijnego programu ERASMUS +.Realizacja tego projektu jest reakcją GOPR na istniejące wyzwania związane z koniecznością poprawy efektywności procesu szkolenia ratowników, a także z potrzeba ułatwienia dostępności do materiałów szkoleniowych. Mająca powstać w przyszłości baza wiedzy, testów oraz meteriałów graficznych i filmów ma spowodować, że w tym zakresie GOPR będzie jedną z wiodących służb ratowniczych w Europie, która w swoim systemie szkoleniowym wykorzystuje nowe technologie w tak szerokim zakresie.Rozpoczęcie i realizacja tego projektu nie była by zapewne możliwa bez obecności partnerów zagranicznych. Rozwijająca się w ostatnich latach bardzo aktywna współpraca z partnerami z Niemiec i Austrii umożliwiła nam przekonanie partnerów do wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Austriacką służbę Bergrettung Tirol reprezentował bardzo znany w środowisku ratowników górskich Peter Veider, Naczelnik i autor wielu nowinek technicznych stosownych obecnie w ratownictwie górskim. Natomiast Bergwacht Berchtesgaden reprezentował zastępca Naczelnika Stephan Bauhofer. Partnerem strategicznym całego projektu jest Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, którą reprezentował prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol.Prezes GOPR pan Jan Łuszczewski podczas otwarcia konferencji powiedział, że głównym celem projektu, który...

czytaj więcej

Informacje o stanie realizacji projektu 'E-Learning skutecznym...

Informacjeo stanie realizacji projektu „  skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego” Wprowadzenie Projekt„E-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego” wywodzi się z podejmowanych w ostatnich latach prób stworzenia aktualnego podręcznika wspierającego proces kształcenia ratowników GOPR. Poprzednia wersja podręcznika została stworzona w pierwszej połowie lat 80-tych, niestety, pomimo bardzo wysokiego poziomu publikacji, w dużej części się zdezaktualizowała. Główne problemy jakie napotkała nasza organizacja to brak odpowiednich finansów, a także bardzo dynamiczne zmiany w planowanej treści. W 2014 roku został poddany pomysł aby doprowadzić do powstania podręcznika ratownika GOPR w formie e-learningowej. W tym celu wystąpiono do projektu „Erasmus+” z opisywanym w niniejszym tekście projektem. Głównymi założeniami projektu jest: 1.Stworzenie nowoczesnego podręcznika dla ratowników górskich, którego treść dostępna będzie na platformie internetowej; 2.Opracowanie, przygotowanie, zebranie oraz zunifikowanie materiałów szkoleniowych stosowanych w procesach dydaktycznych w GOPR; 3.Integracja środowiska instruktorskiego; 4.Utrzymanie wysokich standardów ratownictwa górskiego w Polsce; 5.Skuteczniejsze i szybsze wprowadzenie oraz zastosowanie nowych technik ratownictwa górskiego; 6.Poprawa efektywność i sprawność udzielanej pomocy poszkodowanym w górach; 7.Budowanie pozycji GOPR w wymiarze krajowym jaki międzynarodowym jako wiarygodnego partnera w działaniach projektowych. W ramach tych założeń projekt zakłada utworzenie: 1.Zestawu kursów do realizacji przez Internet umożliwiających teoretyczne przygotowanie się do kursów...

czytaj więcej