I warsztaty ratownicze w Berchtesgaden

2015-11-17

W dniach 28.09. - 02.10.2015 r. odbyły się pierwsze z trzech zaplanowanych warsztatów ratowniczych w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem podnoszenia kompetencji ratowników górskich GOPR”.

Gospodarzami tych warsztatów byli partnerzy z niemieckiej służby Bergwacht Berchtesgaden, z którymi udało się przygotować bardzo interesujący i zróżnicowany program.

Wspólne zajęcia były interesującym powiązaniem teorii i praktyki. Całość miała za zadanie, aby wzajemnie poznać system szkoleniowy
na podstawowym poziomie z zakresu ratownictwa medycznego (KPP), ścianowego, śmigłowcowego i jaskiniowego. Drugim założeniem było wypracowanie skutecznych sposobów teoretycznego przedstawienia materiału szkoleniowego z wykorzystaniem multimediów. Oczywiście to załażenie dotyczyło stricte pracy na platformie e-lerningowej.

Jak zawsze na takich spotkaniach obecny był strategiczny partner projektu jakim jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie. Prezentacja przygotowana przez pracowników AGH dotycząca postępu prac nad platformą, ale również pokazująca funkcjonalność tego instrument w procesie kształcenia ratowników górskich, była ważnym wprowadzeniem do całego programu warsztatów.

Stałym punktem programu stały się popołudniowe dyskusje o doświadczeniach płynących z rożnych akcji ratowniczych w Polsce, Austrii
i Niemczech. Nie jest wykluczone, że najciekawsze akcje ratownicze wraz z wnioskami płynącymi z takich zdarzeń, znajdą się na wspólnej platformie.

Po raz kolejny przekonujemy się jak ważnym aspektem każdej służby ratowniczej jest regularna wymiana doświadczeń i wspólne ćwiczenia z innymi służbami.
Z punktu widzenia realizacji projektu udało się wesprzeć zintegrowanie naszych działań przy tworzeniu platformy. Warto zaznaczyć,
że podczas warsztatów zrodziły się nowe pomysły na kontynuacje dalszej współpracy, o czym początkowo nikt nie myślał, a to z pewnością jest nieprzecenioną wartością takich spotkań.

Kolejne warsztaty odbędą się w marcu 2016 r. w ośrodku szkoleniowym partnerów austriackich w Jamtal. Już zapowiedziano, że będzie
to bardzo aktywny warsztat,
co oczywiście wszystkich nas motywuje i cieszy.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelacje z warsztatu w Berchtesgaden: