Przetargi

2015-10-30

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 22.11.2019 r. SIWZ - data zamieszczenia:  22.11.2019 r. Zał. nr 1 do SIWZ - data zamieszczenia: 22.11.2019 r. Wyjaśnienia treści swiz - data zamieszczenia: 28.11.2019 r.  Wyjaśnienia treści siwz 2 - data zamieszczenia: 29.11.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 29.11.2019 r. Informacja o unieważnieniu zamówienia - data zamieszczenia: 04.12.2019 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 05.12.2019 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 05.11.2019 r. SIWZ - data zamieszczenia:  05.11.2019 r. Zał. nr 1 do SIWZ - data zamieszczenia: 05.11.2019 r.  Wyjaśnienia treści siwz - data zamieszczenia: 09.11.2019 r. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 14.11.2019 r. Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 21.11.2019 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data  zamieszczenia: 27.11.2019 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty: elektronicznej e-mail. Identyfikator postępowania: b5359d07-5db7-4072-8a07-0d2b395c4bb9 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 18.09.2019 r. Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert - data zamieszczenia: 18.09.2019 SIWZ - data zamieszczenia:  18.09.2019 r. Zał. nr 1 do SIWZ - data zamieszczenia: 18.09.2019 r.  Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 18.09.2019 r.  Wyjaśnienia treści siwz  -  data zamieszczenia 30.09.2019 r. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 08.10.2019 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 09.10.2019 r.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 21.10.2019 r. 

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów dla celów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty: elektronicznej e-mail. Identyfikator postępowania: 75615d8c-628e-4914-b62aa609d419aa77 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 04.09.2019 r. SIWZ - data zamieszczenia:  04.09.2019 r. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 04.09.2019 r. Wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 16.09.2019 r. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 07.10.2019 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia

czytaj więcej