Przetargi

2015-10-30

Zapytanie ofertowe - dostawa ekwipunku na potrzeby...

Zapytanie ofertowe - dostawa ekwipunku na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - data zamieszczenia: 16.10.2023 r. Załącznik 1-3 (w wersji edytowalnej) - data zamieszczenia: 16.10.2023 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 27.10.2023 r.

czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH KONKURSU...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH KONKURSU OFERT NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH STOWARZYSZENIA GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ZA LATA 2023 - 2025 - data zamieszczenia: 29.09.2023 r. UWAGA!!! TYMCZASOWY ADRES DO KORESPONDENCJI (PRZESYŁANIA OFERT):  UL. SZYMANOWSKIEGO 14, 34-500 ZAKOPANE Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 23.10.2023 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę ekwipunku...

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ekwipunku skitourowego dla ratowników  GOPR znak postępowania: L.dz.174/I/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl  Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec3edee1-56d5-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Po tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.

czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ekwipunku dla ratowników...

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ekwipunku  dla ratowników  GOPR przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych  warunkach atmosferycznych znak postępowania: L.dz.153/I/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl   Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07b63358-3d90-11ee-9aa3-96d3b4440790 Po tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.

czytaj więcej