Przetargi

2015-10-30

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę ekwipunku...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 499cf514-2853-43de-b41c-a9b85ce67b7a ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 22.07.2021 r. swz - data zamieszczenia: 22.07.2021 r. zał. do swz - poglądowe wzory oznakowania odzieży - data zamieszczenia: 22.07.2021 r. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 22.07.2021 r. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia 26.07.2021 r. wyjaśnienia treści swz-2 - data zamieszczenia 28.07.2021 r. informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia 30.07.2021 r.  informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 30.07.2021 r. informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej: pakiet nr 1,2 - data zamieszczenia 13.08.2021 r. informacja o unieważnieniu postępowania: pakiet nr 3,4 - data zamieszczenia 13.08.2021 r. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 06.09.2021 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę pojazdów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail.  Identyfikator postępowania: a414e385-8828-4963-9050-aaab5f59fafd ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 16.07.2021 r. swz - data zamieszczenia: 16.07.2021 r. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 16.07.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) - data zamieszczenia: 22.07.2021 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia 27.07.2021 r. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 27.07.2021 r. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej: pakiet nr 1, 3, 4 - data zamieszczenia: 10.08.2021 r. Informacja o unieważnieniu postępowania: pakiet nr 2 - data zamieszczenia: 10.08.2021 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 19.08.2021 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę samochodów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail.  Identyfikator postępowania: 2167f5ca-a3cb-4484-85c0-a138e7526a23 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 01.07.2021 r. swz - data zamieszczenia: 01.07.2021 r. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 01.07.2021 r. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 12.07.2020 r. zmiana treści swz - data zamieszczenia: 13.07.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 13.07.2021 r. aktualny załącznik nr 1 do swz w wersji edytowalnej dot. pakiet nr 1-3- data zamieszczenia: 13.07.2021 r. wyjaśnienia treści swz 2 - data zamieszczenia: 15.07.2021 r. zmiana treści swz 2 - data zamieszczenia: 19.07.2021 r. zał. nr 1 do swz pakiet nr 4 wersja edytowalna - data zamieszczenia: 19.07.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 19.07.2021 r. informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 23.07.2021 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 23.07.2021 r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia 30.07.2021 r. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia 18.08.2021 r.

czytaj więcej