Przetargi

2015-10-30

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.   Identyfikator postępowania: 903c11fd-2344-46c1-9165-c101d34b85be ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. siwz - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. załącznik nr 1 do siwz - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. załączniki nr 2-6 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 17.09.2020 r.  klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 22.09.2020 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 25.09.2020 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu skiturowego dla...

Przetarg nieograniczony na dostawę  sprzętu skiturowego dla ratowników GOPR    W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.  Identyfikator postępowania: baded529-37db-41b2-bf41-327b357bc431  ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 27.08.2020 r. siwz - data zamieszczenia:  27.08.2020 r. klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 27.08.2020 r. wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 04.09.2020 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 10.09.2020 r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 - data zamieszczenia: 23.09.2020 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 22.11.2019 r. SIWZ - data zamieszczenia:  22.11.2019 r. Zał. nr 1 do SIWZ - data zamieszczenia: 22.11.2019 r. Wyjaśnienia treści swiz - data zamieszczenia: 28.11.2019 r.  Wyjaśnienia treści siwz 2 - data zamieszczenia: 29.11.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 29.11.2019 r. Informacja o unieważnieniu zamówienia - data zamieszczenia: 04.12.2019 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 05.12.2019 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 05.11.2019 r. SIWZ - data zamieszczenia:  05.11.2019 r. Zał. nr 1 do SIWZ - data zamieszczenia: 05.11.2019 r.  Wyjaśnienia treści siwz - data zamieszczenia: 09.11.2019 r. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 14.11.2019 r. Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 21.11.2019 r. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data  zamieszczenia: 27.11.2019 r.

czytaj więcej