Przetargi

2015-10-30

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę sprzętu...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 1761e4f8-f6ce-4789-9801-1a9c612a0c3a Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:18.05.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 18.05.2022 r. Kalkulacja cenowa do oferty w exel- zał. nr 1 do swz - data zamieszczenia: 18.05.2022 r. Załączniki nr 2-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 18.05.2022 r. Zmiana treści swz- Zmiana treści swz- data zamieszczenia 19.05.2022 AKTUALNA Kalkulacja cenowa do oferty w exel- zał. nr 1 do swz - data zamieszczenia: 19.05.2022 r.

czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę pojazdów czterokołowych typu...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: c2beeab5-0ff4-41cb-a4e2-aaf1e915ff67 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 02.05.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 02.05.2022 r. Załączniki nr 1-5 do swz w wersji edytowalnej, w tym JEDZ - data zamieszczenia: 02.05.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - data zamieszczenia: 06.05.2022 r. Zmiana treści swz  - data zamieszczenia: 06.05.2022 r.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - dostawa komputerów typu laptop...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 8 sztuk komputerów typu laptop na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zapytanie ofertowe - dostawa komputerów typu laptop na potrzeby GOPR - data zamieszczenia: 07.04.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 04.05.2022 r.

czytaj więcej