Przetargi

2015-10-30

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów dla celów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty: elektronicznej e-mail. Identyfikator postępowania: 75615d8c-628e-4914-b62aa609d419aa77 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 04.09.2019 r. SIWZ - data zamieszczenia:  04.09.2019 r. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 04.09.2019 r. Wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 16.09.2019 r. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 07.10.2019 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 17.10.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 30.10.2019 r. 

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

undefined 1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 16.11.2018 r. 2. SIWZ - data zamieszczenia: 16.11.2018 r. 3. Zał. nr 1 do SIWZ -  data zamieszczenia:  16.11.2018 r. 4. Wyjaśnienia treści SIWZ  - zamieszczono 20.11.2018 r. 5. Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 26.11.2018 r. 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -  zamieszczono 27.11.2018 r. 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamieszczono 03.12.2018 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów terenowo-osobowych na...

1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 22.08.2018 r. 2. SIWZ - data zamieszczenia: 22.08.2018 r. 3. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 30.08.2018 r. 4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 31.08.2018 r. 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 04.09.2018 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 29.05.2018 r. 2. SIWZ -- data zamieszczenia: 29.05.2018 r. 3. Zał. nr 1 do SIWZ - data zamieszczenia: 29.05.2018 r. 4. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO - data zamieszczenia 04.06.2018 r. 5. Informacja z otwarcia oferty - data zamieszczenia 07.06.2018 r. 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia 08.06.2018 r. 7. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia 13.06.2018 r.

czytaj więcej