Przetargi

2015-10-30

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę urządzeń...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 3e031166-0791-4c19-8a3b-41aa0eb33ac6 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:24.05.2022 swz - data zamieszczenia: 24.05.2022 załączniki nr 1-6 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 24.05.2022 r. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 31.05.2022 r. wyjaśnienia treści swz 2 - data zamieszczenia: 02.06.2022 r. zmiana treści swz - data zamieszczenia: 02.06.2022 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 02.06.2022 r. informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 08.06.2022 r.  informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 08.06.2022 r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 20.06.2022 r. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 04.07.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę sprzętu...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 1761e4f8-f6ce-4789-9801-1a9c612a0c3a Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:18.05.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 18.05.2022 r. Kalkulacja cenowa do oferty w exel- zał. nr 1 do swz - data zamieszczenia: 18.05.2022 r. Załączniki nr 2-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 18.05.2022 r. Zmiana treści swz- Zmiana treści swz- data zamieszczenia 19.05.2022 AKTUALNA Kalkulacja cenowa do oferty w exel- zał. nr 1 do swz - data zamieszczenia: 19.05.2022 r. Wyjaśnienia treści swz- data zamieszczenia: 23.05.2022 r. Zmiana treści swz 2- data zamieszczenia: 23.05.2022 r. Aktualna kalkulacja cenowa do oferty - zał. nr 1do swz- data zamieszczenia: 23.05.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 23.05.2022 r. Wyjaśnienia treści swz 2- data zamieszczenia: 27.05.2022 r. Zmiana treści swz 3- data zamieszczenia: 27.05.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_2- data zamieszczenia: 27.05.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 01.06.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 01.06.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  - data zamieszczenia: 10.06.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 04.07.2022 r.

czytaj więcej