Przetargi

2015-10-30

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ekwipunku dla ratowników...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 8575e89a-9ff0-4754-ba9c-b4e4085f8c38 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 23.03.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 23.03.2022 r. Zał. 1 do swz poglądowe wzory oznakowania odzieży - data zamieszczenia: 23.03.2022 r. Załączniki nr 1-5 do swz w wersji edytowalnej, w tym JEDZ - data zamieszczenia: 23.03.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 26.04.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 26.04.2022 r.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr: 1,2,3,5 - data zamieszczenia: 16.05.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 4 - data zamieszczenia: 16.05.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 6 - data zamieszczenia 26 maja 2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 09.06.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę kardiomonitorów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 497b7930-3565-4011-a6a7-5ec4641f5e2d Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 17.03.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 17.03.2022 r. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 17.03.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 25.03.2022 r. Załącznik do pytania - data zamieszczenia: 25.03.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 29.03.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 29.03.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 - data zamieszczenia: 07.04.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 21.04.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę urządzeń...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: fa1965a3-2518-4a6a-8026-67a0af0638cd Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 17.03.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 17.03.2022 r. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 17.03.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 29.03.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 29.03.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 07.04.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 21.04.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę odbiorników...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 248bf182-d078-4bb2-b9ef-3a5d2cc1ef58 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 15.03.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 15.03.2022 r. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 15.03.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 28.03.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 28.03.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 20.04.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 02.05.2022 r.

czytaj więcej