Przetargi

2015-10-30

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę i wdrożenie systemu...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 1b9c6d8a-3f94-4cf7-801f-129337d45a4b Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 01.10.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 01.10.2022 r. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 01.10.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 06.10.2022 r. Wyjaśnienia swz 2 - data zamieszczenia: 06.10.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 10.10.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 10.10.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 11.10.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 18.10.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę pojazdów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: d6bbb459-8afe-4257-9c2e-f188efbf0b1d Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 12.09.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 12.09.2022 r. Załączniki nr 1-6 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 12.09.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 15.09.2022 r. Zmiana treści swz - data zamieszczenia: 15.09.2022 r. Aktualny zał. nr 1 w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 15.09.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 15.09.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- data zamieszczenia: 22.09.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 22.09.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  - data zamieszczenia: 07.10.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 20.10.2022 r.

czytaj więcej