Przetargi

2015-10-30

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę pojazdów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: d6bbb459-8afe-4257-9c2e-f188efbf0b1d Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 12.09.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 12.09.2022 r. Załączniki nr 1-6 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 12.09.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 15.09.2022 r. Zmiana treści swz - data zamieszczenia: 15.09.2022 r. Aktualny zał. nr 1 w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 15.09.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 15.09.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- data zamieszczenia: 22.09.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 22.09.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  - data zamieszczenia: 07.10.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 20.10.2022 r.

czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę samochodów na potrzeby...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: a897098c-3f8d-463a-82b6-b1ea0e30f629 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 17.08.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 17.08.2022 r. Załączniki nr 1-5 do swz w wersji edytowalnej, w tym JEDZ - data zamieszczenia: 17.08.2022 r. Wyjaśnienia treści swz -  data zamieszczenia: 23.08.2022 r. Zmiana swz - data zamieszczenia: 23.08.2022 r. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 23.08.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia-data zamieszczenia: 19.09.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 19.09.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiet nr 5 - data zamieszczenia: 20.09.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 4 - data zamieszczenia: 29.09.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety nr 1-3 - data zamieszczenia: 04.10.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 21.10.2022 r.

czytaj więcej