Przetargi

2015-10-30

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę odbiorników...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 2d0fa183-148d-423c-83e3-101fc60effb9 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 24.02.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 24.02.2022 r. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 24.02.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 04.03.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 04.03.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 07.03.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 18.03.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę ekwipunku...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 973edbda-89b6-444b-92f5-4baebdc26288 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 22.02.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 22.02.2022 r. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 22.02.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 25.02.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 03.03.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 03.03.2022 r. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 14.03.2022 r. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 1 - data zamieszczenia: 18.03.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 1 - data zamieszczenia 23.03.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 26.04.2022 r.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę  ekwipunku obejmującego wyposażenie:...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę ekwipunku obejmującego wyposażenie: kaski i gogle, w ilości 73 sztuki z każdego asortymentu dla ratowników/ratowniczek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej w zapytaniu ofertowym na dostawę ekwipunku obejmującego wyposażenie: kaski i gogle, w ilości 73 sztuki z każdego asortymentu dla ratowników/ratowniczek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego . .

czytaj więcej