Przetargi

2015-10-30

Zapytanie ofertowe- dostawa przyczep do transportu pojazdów...

Zapytanie ofertowe- dostawa przyczep do transportu pojazdów służących do ratownictwa górskiego na potrzeby GOPR - data zamieszczenia : 06.06.2022 r. Wyjaśnienie treści zaproszenia - data zamieszczenia: 09.06.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 15.06.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę urządzeń...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 3e031166-0791-4c19-8a3b-41aa0eb33ac6 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:24.05.2022 swz - data zamieszczenia: 24.05.2022 załączniki nr 1-6 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 24.05.2022 r. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 31.05.2022 r. wyjaśnienia treści swz 2 - data zamieszczenia: 02.06.2022 r. zmiana treści swz - data zamieszczenia: 02.06.2022 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 02.06.2022 r. informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 08.06.2022 r.  informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 08.06.2022 r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 20.06.2022 r. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 04.07.2022 r.

czytaj więcej