Przetargi

2015-10-30

Zapytanie ofertowe - dostawa komputerów typu laptop...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 8 sztuk komputerów typu laptop na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zapytanie ofertowe - dostawa komputerów typu laptop na potrzeby GOPR - data zamieszczenia: 07.04.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 04.05.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę automatycznych...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 1fb3d79a-7f9d-4806-9a7d-379761a1a9d8 Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 01.04.2022 Swz - data zamieszczenia: 01.04.2022 Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 01.04.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 08.04.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia 12.04.2022 r Informacja z otwarcia ofert- data zamieszczenia 12.04.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 19.04.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 28.04.2022 r.

czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę samochodów terenowych -...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 21ed51d9-ba29-43d7-887d-6c8c15cbeedb Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 29.03.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 29.03.2022 r. Załączniki nr 1-5 do swz w wersji edytowalnej, w tym JEDZ - data zamieszczenia: 29.03.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 04.04.2022 r. Wyjaśnienia treści swz _2 - data zamieszczenia: 20.04.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 29.04.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 29.04.2022 r.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 05.05.2022 r.ᅠᅠ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 19.05.2022 r.ᅠ

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI NA ROBOTY BUDOWLANE...

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI NA ROBOTY BUDOWLANE PN. BUDOWA OBIEKTU GOPR W PIENINACH Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 24.03.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 24.03.2022 r. Szczegóły postępowania - data zamieszczenia: 24.03.2022 r. Dokumentacja projektowa cz. 1 - data zamieszczenia: 24.03.2022 r. Dokumentacja projektowa cz. 2 - data zamieszczenia: 24.03.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 08.04.2022 r. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 11.04.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 28.04.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 11.05.2022 r.

czytaj więcej