Przetargi

2015-10-30

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na zakup i...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 6525b3c3-b99a-47d6-ba82-eadfa2844dec ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 18.10.2022 r. swz - data zamieszczenia: 18.10.2022 r. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 18.10.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 21.10.2022 r. Wyjaśnienia tresci swz 2 -  data zamieszczenia: 24.10.2022 r. Zmiana treści swz - data zamieszczenia: 24.10.2022 r. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu -  data zamieszczenia: 24.10.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 28.10.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 28.10.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 10.11.2022 r.  Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 18.11.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę samochodu...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: efa7ee53-7d69-461b-9228-497a8eb5ed9a Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:14.10.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 14.10.2022 r. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 14.10.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -  data zamieszczenia: 21.10.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia:  24.10.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 07.11.2022 r.  Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 17.11.2022 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę i wdrożenie systemu...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 1b9c6d8a-3f94-4cf7-801f-129337d45a4b Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 01.10.2022 r. Swz - data zamieszczenia: 01.10.2022 r. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 01.10.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 06.10.2022 r. Wyjaśnienia swz 2 - data zamieszczenia: 06.10.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 10.10.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 10.10.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 11.10.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 18.10.2022 r.

czytaj więcej