Przetargi

2015-10-30

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę samochodów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail.  Identyfikator postępowania: 2167f5ca-a3cb-4484-85c0-a138e7526a23 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 01.07.2021 r. swz - data zamieszczenia: 01.07.2021 r. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 01.07.2021 r. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 12.07.2020 r. zmiana treści swz - data zamieszczenia: 13.07.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 13.07.2021 r. aktualny załącznik nr 1 do swz w wersji edytowalnej dot. pakiet nr 1-3- data zamieszczenia: 13.07.2021 r. wyjaśnienia treści swz 2 - data zamieszczenia: 15.07.2021 r. zmiana treści swz 2 - data zamieszczenia: 19.07.2021 r. zał. nr 1 do swz pakiet nr 4 wersja edytowalna - data zamieszczenia: 19.07.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 19.07.2021 r. informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 23.07.2021 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 23.07.2021 r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia 30.07.2021 r. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia 18.08.2021 r.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę pojazdów...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.  Identyfikator postępowania: 41a98595-4083-4f0c-ae7f-a7034f8ce979 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 29.06.2021 r. swz - data zamieszczenia: 29.06.2021 r. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 29.06.2021 r. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 5.07.2021 r. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 6.07.2021 r. zmiana treści swz - data zamieszczenia: 6.07.2021 r. informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 9.07.2021 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 9.07.2021 r. informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 12.07.2021 r. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 20.07.2021 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów czterokołowych 28-10-2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.   Identyfikator postępowania: ab8c1ff9-3b0a-4b24-b03d-4fd10c612304 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. siwz - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. załączniki nr 1-5 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 28.10.2020 r.  klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. wyjaśnienia treści siwz- data zamieszczenia: 03.11.2020 r. zmiana treści siwz - data zamieszczenia: 03.11.2020 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 03.11.2020 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 09.11.2020 r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 12.11.2020 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia 19.11.2020 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów czterokołowych 19-10-2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.   Identyfikator postępowania: 94f4b60f-2314-45a1-bd55-754e84e96327 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 19.10.2020 r. siwz - data zamieszczenia: 19.10.2020 r. załączniki nr 1-5 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 19.10.2020 r.  klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 19.10.2020 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 27.10.2020 r. informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 06.11.2020 r.

czytaj więcej