Przetargi

2015-10-30

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ekwipunku dla ratowników...

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ekwipunku  dla ratowników  GOPR przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych  warunkach atmosferycznych znak postępowania: L.dz.153/I/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl   Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07b63358-3d90-11ee-9aa3-96d3b4440790 Po tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU...

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na termomodernizację budynku Zarządu Głównego GOPR w Zakopanem znak postępowania: L.dz.88a/I/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81fe2de7-f579-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Pod tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na termomodernizację budynku...

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na termomodernizację budynku Zarządu Głównego GOPR w Zakopanem znak postępowania: L.dz.88/I/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e00ec00c-e446-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Pod tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.

czytaj więcej

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na zakup i...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty: elektronicznej e-mail sekretariat@gopr.pl Identyfikator postępowania: 6525b3c3-b99a-47d6-ba82-eadfa2844dec ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 18.10.2022 r. swz - data zamieszczenia: 18.10.2022 r. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 18.10.2022 r. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 21.10.2022 r. Wyjaśnienia tresci swz 2 -  data zamieszczenia: 24.10.2022 r. Zmiana treści swz - data zamieszczenia: 24.10.2022 r. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu -  data zamieszczenia: 24.10.2022 r. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 28.10.2022 r.  Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 28.10.2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 10.11.2022 r.  Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 18.11.2022 r.

czytaj więcej