Przetargi

2015-10-30

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów czterokołowych 28-10-2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.   Identyfikator postępowania: ab8c1ff9-3b0a-4b24-b03d-4fd10c612304 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. siwz - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. załączniki nr 1-5 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 28.10.2020 r.  klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. wyjaśnienia treści siwz- data zamieszczenia: 03.11.2020 r. zmiana treści siwz - data zamieszczenia: 03.11.2020 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 03.11.2020 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 09.11.2020 r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 12.11.2020 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia 19.11.2020 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów czterokołowych 19-10-2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.   Identyfikator postępowania: 94f4b60f-2314-45a1-bd55-754e84e96327 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 19.10.2020 r. siwz - data zamieszczenia: 19.10.2020 r. załączniki nr 1-5 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 19.10.2020 r.  klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 19.10.2020 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 27.10.2020 r. informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 06.11.2020 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów czterokołowych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail. Identyfikator postępowania: 4e10ee00-4f9e-45dc-8e7b-1259901d9d39 ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 02.10.2020 r. siwz - data zamieszczenia: 02.10.2020 r. załączniki nr 1-5 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 02.10.2020 r.  klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 02.10.2020 r. wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 08.10.2020 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia:14.10.2020 r. informacja o unieważnieniu postępowania-pakiet nr 2 - data zamieszczenia: 15.10.2020 r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 1 - data zamieszczenia: 21.10.2020 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 30.10.2020 r.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników...

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.   Identyfikator postępowania: 903c11fd-2344-46c1-9165-c101d34b85be ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. siwz - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. załącznik nr 1 do siwz - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. załączniki nr 2-6 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 17.09.2020 r.  klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 22.09.2020 r. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 25.09.2020 r. informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia:  28.09.2020 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data  zamieszczenia:  01.10.2020 r.

czytaj więcej