Międzynarodowa konferencja inaugurująca projekt szkoleniowy GOPR E-lerning

2015-06-10

W dniu 28 maja 2015 w Krynicy Zdrój odbył się konferencja inaugurująca projekt realizowany przez Zarząd Główny GOPR pn.:E-Lerning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego” w ramach unijnego programu ERASMUS +.

Realizacja tego projektu jest reakcją GOPR na istniejące wyzwania związane z koniecznością poprawy efektywności procesu szkolenia ratowników, a także z potrzeba ułatwienia dostępności do materiałów szkoleniowych. Mająca powstać w przyszłości baza wiedzy, testów oraz meteriałów graficznych i filmów ma spowodować, że w tym zakresie GOPR będzie jedną z wiodących służb ratowniczych w Europie, która w swoim systemie szkoleniowym wykorzystuje nowe technologie w tak szerokim zakresie.

Rozpoczęcie i realizacja tego projektu nie była by zapewne możliwa bez obecności partnerów zagranicznych. Rozwijająca się w ostatnich latach bardzo aktywna współpraca z partnerami z Niemiec i Austrii umożliwiła nam przekonanie partnerów do wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Austriacką służbę Bergrettung Tirol reprezentował bardzo znany w środowisku ratowników górskich Peter Veider, Naczelnik i autor wielu nowinek technicznych stosownych obecnie w ratownictwie górskim. Natomiast Bergwacht Berchtesgaden reprezentował zastępca Naczelnika Stephan Bauhofer. Partnerem strategicznym całego projektu jest Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, którą reprezentował prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol.

Prezes GOPR pan Jan Łuszczewski podczas otwarcia konferencji powiedział, że głównym celem projektu, który dzisiaj wspólnie i oficjalnie inicjujemy jest stworzenie nowoczesnego podręcznika dla ratowników górskich, którego treść dostępna będzie na platformie internetowej. Naczelnik GOPR pan Jacek Dębicki podsumowując konferencję podziękował wszystkim za przybycie i wyraził nadzieję, że pomimo wyzwań jakie wiążą się z realizacją tego projektu, wiele osób zaangażuje się w te działania, a sam Zarząd konsekwentnie będzie wspierał realizacje tego przedsięwzięcia, która może być kamieniem milowym w procesie edukacji młodych ale również i doświadczonych ratowników górskich.

Na zakończenie konferencji w uroczysty sposób podpisano wspólne porozumienie o współpracy pomiędzy GOPR a AGH w Krakowie, które otwiera możliwości do dalszej pogłębionej współpracy również po zakończeniu realizacji tego projektu.

Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli służb mundurowych, takich jak wojsko, policja, straż graniczna czy w końcu inne służby ratownicze, a także media branżowe.

Na naszych stronach internetowych będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach
w realizacji tego projektu.