Celem projektu e-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników GOPR

2015-10-07

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rozpoczęło projekt e-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników GOPR z dofinansowaniem w ramach programu ERASMUS+, którego celem jest stworzenie nowoczesnego podręcznika dla ratowników górskich, którego treść dostępna będzie na platformie internetowej. Wiedza z zakresu ratownictwa górskiego jest na tyle interdyscyplinarna, że podręcznik, z którego kształci się adeptów tej sztuki wymaga wielowątkowego przygotowania. Istotną cechą dobrze przygotowanych materiałów dydaktycznych w szkoleniu ratowników jest ich podatność na płynne dostosowywanie do zmian zachodzących dość dynamicznie w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem służby ratowniczej w górach. Platforma internetowa jest bardzo praktycznym narzędziem pozwalającym zarówno na łatwy dostęp do wiedzy, jak i na bieżące dostosowywanie treści dydaktycznych do zmian zachodzących w różnych dziedzinach ratownictwa.

Na platformie zostaną zgromadzone materiały, do których będzie miał dostęp każdy ratownik górski, co w znakomity sposób poprawi ich wiedzę i umiejętności w systemie samokształcenia i samodoskonalenia. Łatwy dostęp do aktualnych informacji i możliwość wielokrotnego powracania do zgromadzonych na platformie zasobów będzie powodowało wzrost ogólnego wykształcenia całej służby ratowniczej.

Aktualność danych zawartych w podręczniku elektronicznym będzie wynikała z łatwości ich zmiany i dostosowywania do przekształceń i rozwoju każdej z dziedzin ratownictwa górskiego. Przygotowane testy i pytania egzaminacyjne, wchodzące w skład materiałów szkoleniowych udostępnione w internecie pozwolą na bieżąco kontrolować samodzielnie przez ratowników poziom swojej wiedzy i tempo jej przyswajania. Tak przygotowana platforma szkoleniowa będzie wielotematycznym materiałem dydaktycznym, rozwijającym wiele dyscyplin wiedzy.

Nowoczesny proces wyszkolenia z wykorzystaniem narzędzi internetowych (prezentacje, animacje, filmy, grafika) będzie budował kadrę zawodowych ratowników o wiele szybciej i w sposób wielotematyczny.