III warsztaty ratownicze w Szczawnicy

2016-11-30

W dniach 23.05-27.05.2016 odbyły się ostatnie z trzech zaplanowanych warsztatów ratowniczych w ramach projektu „E-learning skutecznym narzędziem podnoszenia kompetencji ratowników górskich GOPR”.

Gospodarzem tych warsztatów był tym razem GOPR, a terenem działania był teren Grup Podhalańskiej. Zróżnicowanie terenu pozwoliło przygotować bardzo wszechstronny warsztat, w którym zaprezentowano obszary górskiej działalności ratowniczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnienie ratownictwa na rzekach górskich, ratownictwa z powietrza oraz metod i sposobów poszukiwań osób zaginionych w górach.

Trening praktyczny technik stosowanych w ratownictwie na rzekach górskich dostarczył wszystkim dużo pozytywnych emocji i był dyskutowany długo jeszcze po zajęciach. Równie ważna okazał się tematyka poszukiwań osób zaginionych, która jest istotna dla wszystkich służb. Prezentowane podczas warsztatu warianty wykorzystywane w działaniach GOPR spotkały się z uznaniem Kolegów z Austrii
i Niemiec i są jednym z tych obszarów, które stanowią ważny obszar do kontynuacji współpracy eksperckiej. Sporą dawkę adrenaliny dostarczył przelot uczestników policyjnym śmigłowcem nad Pieninami, który realizowany był w ramach zajęć poświęconych ratownictwu z powietrza.

Z uwagi, że były to ostatnie warsztaty dokonano przeglądu dotychczas zrealizowanych działań. Szczególną uwagę poświęcono kursom, które będą przygotowywane przez partnerów, a które dotyczą autoratwonictwa na lodowcach, zastosowania lin Dyneema w ratownictwie górskim, medycyny taktycznej czy w końcu ratownictwa lawinowego.

Ponieważ wielu Kolegów z Austrii i Niemiec było po raz pierwszy w Polsce, nie zapomniano też o programie kulturalnym i zabrano partnerów do zabytkowej kopalni w Wieliczce.

Czas prezentacji wyników i podsumowanie działań jest jeszcze przed nami. Niemniej wszystkim towarzyszyło przekonanie, że te ostatnie dwa lata wzajemnie nas wiele nauczyły, zbudowały zaufanie i wzajemny szacunek. Z pewnością jest to ważny fundament do kontynuacji współpracy nie tylko eksperckiej, ale czysto koleżeńskiej i ratowniczej.

Zakończenie projektu planuje się na marzec 2017. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji zamykającej proszone są o przesłanie maila na następujący adres poczta@gopr.pl oraz do śledzenia naszej stron internetowej.


Autorem zdjęć jest Jakub Dąbrowski.