Podpisanie porozumień w sprawie zasad współdziałania podm. krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z GOPR

2018-07-04

W dniu 3 lipca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się spotkanie, podsumowujące kilkumiesięczne prace dotyczące ustalenia szczegółowych zasad współdziałania pomiędzy grupami GOPR funkcjonującymi na terenie województwa małopolskiego a krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym funkcjonującym na terenie Małopolski. Efektem spotkania było podpisane zaktualizowanych Porozumień pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP a grupami regionalnymi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska, Grupa Krynicka, Grupa Podhalańska, Grupa Beskidzka. 

W spotkaniu wzięli udział: nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, mł. bryg. Paweł Sejmej – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Paweł Knapik – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP, Jan Łuszczewski – Prezes Zarządu Głównego GOPR / Prezes Zarządu Grupy Krynickiej GOPR, Jacek Dębicki – Naczelnik GOPR, Adam Kukla – Prezes Zarządu Grupy Jurajskiej GOPR, Robert Pilarczyk – Naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR, Michał Słaboń - Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR, Mariusz Zaród – Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR, Piotr Szostek – Prezes Zarządu Grupy Beskidzkiej GOPR, Jerzy Siodłak – Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR, st. kpt. Szymon Jakubiec – odpowiedzialny z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP za tematykę ratownictwa i planowania operacyjnego w obszarze współpracy z GOPR. 

Podpisane porozumienia regulują zasady współdziałania w zakresie wzajemnego powiadamiania i informowania o zdarzeniach ratowniczych w ramach obszarów współdziałania a także organizowania wspólnych szkoleń, ćwiczeń i manewrów. Integralną częścią porozumień jest katalog zdarzeń, opracowany na podstawie rzeczywistych zdarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni 10 lat, podczas których były prowadzone wspólne działania podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i GOPR. W katalogu wskazane zostały podmioty odpowiedzialne za organizację akcji ratowniczych, podmioty współdziałające a także przypadki wzajemnego powiadamiania się o prowadzonych działaniach. 

Na podstawie podpisanych porozumień, właściwi terytorialnie komendanci powiatowi / miejscy PSP podpiszą szczegółowe zasady współpracy na obszarze powiatów, w których funkcjonują regionalne grupy GOPR. 

Opracował: st. kpt. Szymon Jakubiec