SPOTKANIE W SEJMIE

2019-02-26

W dniu 20 lutego 2019 r. w Warszawie, w gmachu Sejmu RP odbyło się spotkanie Pana Daniela Obajtek – Prezesa Zarządu PKN Orlen i Pani Agaty Pniewskiej – Dyrektor Marketingu i Sponsoringu z Mirosławem Góreckim Prezesem Zarządu Głównego GOPR i Jackiem Dębickim Naczelnikiem GOPR. Gospodarzem spotkania był Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP, który zorganizował spotkanie i udostępnił swój gabinet. Podczas spotkania przedstawiciele GOPR podziękowali za dotychczasową, trwającą już trzy lata owocną współpracę i przekazali na ręce Pana Prezesa specjalną statuetkę, którą wyróżniane są osoby lub instytucje wspierające Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W trakcie rozmów Pan Daniel Obajtek wysoko ocenił wzajemną współpracę z GOPR, zapewnił o jej kontynuacji i zadeklarował zwiększenie pomocy finansowej.

Szczególne podziękowania zostały skierowane na ręce Pana Marka Kuchcińskiego Marszałka Sejmu RP „Ojca” sukcesu nawiązania współpracy pomiędzy PKN Orlen a GOPR. Osobiste zaangażowanie i przychylność Pana Marszałka pomaga w rozwiązywaniu problemów z jakimi na co dzień spotyka się Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dziękujemy również, nieobecnemu na spotkaniu, Kol. Janowi Łuszczewskiemu, byłemu Prezesowi ZG GOPR za pomoc w realizacji strategii pozyskiwania partnerów i sponsorów GOPR.

W imieniu ratowników, władz GOPR i swoim bardzo dziękuję za okazywaną, jakże wymierną pomoc Szefostwu PKN Orlen i Panu Marszałkowi.

Jacek Dębicki 
Naczelnik GOPR

Zdj. Ch. Młynarek
J. Dębicki