​XI ZJAZD DELEGATÓW GOPR - Zakopane 8 GRUDZIEŃ 2018 r.​

2018-12-21

W dniu 8 grudnia 2018 r. w Zakopanem w G. T. H. BEL - AMI odbył się XI Zjazd Delegatów GOPR. W Zjeździe uczestniczyło 76 delegatów reprezentujących wszystkie Grupy Regionalne GOPR, ustępujące władze Naczelne GOPR, Honorowi Członkowie GOPR, zaproszeni Goście.

Uczestnicy wysłuchali sprawozdań Prezesa Zarządu Głównego GOPR, Prezesa Komisji Rewizyjnej GOPR i Naczelnika GOPR za okres upływającej 4 letniej kadencji  2015 – 2018.

Delegaci przyjęli sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego GOPR, 63 delegatów głosowało za, 2 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Następnie delegaci głosowali nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu GOPR. Komisja Rewizyjna GOPR złożyła wniosek o nie udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu GOPR. W wyniku głosowania delegaci nie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu GOPR, 30 delegatów głosowało przeciw, 25 za, 21 wstrzymało się od głosu.

Następnie delegaci przystąpili do dyskusji nad przedstawionym projektem nowelizacji Statutu GOPR.

W międzyczasie odbyły się wybory Zarządu Głównego GOPR, Komisji Rewizyjnej GOPR oraz Prezesa Zarządu Głównego GOPR.

Do Zarządu Głównego GOPR weszli wcześniej wybrani w Grupach Koledzy:

 1. Jerzy Siodłak  - Grupa Beskidzka
 2. Witold Tomaka – Grupa Bieszczadzka
 3. Adam Kukla - Grupa Jurajska
 4. Mirosław Górecki – Grupa Karkonoska
 5. Janusz Rutka – Grupa Krynicka
 6. Jakub Radliński – Grupa Podhalańska
 7. Jacek Koziarek – Grupa Wałbrzysko - Kłodzka

 8. wybrany podczas Zjazdu Kolega:

 9. Piotr Szostek – Grupa Beskidzka

 10. oraz z urzędu zgodnie z obowiązującym Statutem GOPR Kolega:

 11. Jacek Dębicki – Naczelnik GOPR.

Prezesem Zarządu Głównego GOPR został wybrany Kol. Mirosław Górecki.
Zarząd Główny GOPR ukonstytuował się w sposób następujący:

 • I Wiceprezes – Kol. Janusz Rutka
 • II Wiceprezes – Kol. Witold Tomaka
 • Sekretarz – Kol. Jacek Dębicki

Zarząd Główny GOPR postanowił o kontynuacji dalszej pracy na stanowisku Naczelnika GOPR przez Kol. Jacka Dębickiego.

Do Komisji Rewizyjnej GOPR weszli wcześniej wybrani w Grupach Koledzy:

 1. Jarosław Bonk – Grupa Beskidzka
 2. Maciej Sadłek – Grupa Beskidzka
 3. Stanisław Włodyka – Grupa Bieszczadzka
 4. Ryszard Hrycelak – Grupa Bieszczadzka
 5. Tomasz Winecki – Grupa Jurajska
 6. Marcin Pruc – Grupa Jurajska
 7. Andrzej Marczak – Grupa Karkonoska
 8. Piotr Myśliwiec – Grupa Karkonoska
 9. Andrzej Piękoś – Grupa Krynicka
 10. Tomasz Włoch – Grupa Krynicka
 11. Konrad Jankoś – Grupa Podhalańska
 12. Hubert Klimek – Grupa Podhalańska
 13. Aleksander Lipiński – Grupa Wałbrzysko-Kłodzka
 14. Zbigniew Urbanowski – Grupa Wałbrzysko-Kłodzka

 15. wybrani podczas Zjazdu Koledzy:

 16. Stanisław Trzaska – Grupa Bieszczadzka
 17. Maciej Drogoń – Grupa Podhalańska
 18. Krzysztof Baldy – Grupa Wałbrzysko-Kłodzka

Komisja Rewizyjna GOPR ukonstytuowała się w sposób następujący:

 • Prezes – Kol.  Andrzej Marczak  
 • Wiceprezes – Kol. Stanisław Włodyka                    
 • Sekretarz – Kol. Tomasz Winecki

Delegaci XI Zjazdu Delegatów GOPR przyjęli jednogłośnie znowelizowany projekt Statutu GOPR. Można stwierdzić, że jest to historyczne wydarzenie, ponieważ od co najmniej 12 lat podejmowane kolejne  próby zmiany Statutu GOPR nie przynosiły oczekiwanego rezultatu.

Na zakończenie obrad Zjazdu, delegaci w głosowaniu tajnym (po raz pierwszy od czasu ustanowienia godności Honorowego Członka GOPR), na wniosek Zarządu Głównego GOPR nadali najwyższe wyróżnienie w GOPR następującym Kolegom i Koleżance:

 • Jan Łuszczewski
 • Maria Tusiewicz
 • Alfred Rusin
 • Edward Łuszczak
 • Ludwik Pińczuk
 • Zbigniew Kamieński
 • Jan Jabłkowski
 • Jerzy Pokój
 • Marian Sajnog
 • Julian Chrustek
 • Adam Worwa
 • Zdzisław Wiatr
 • Aleksander Chruściel
 • Adam Marczewski
 • Piotr Snopczyński
 • Jan Gębarowski
 • Kolega Maciej Abramowicz otrzymał wyróżnienie pośmiertnie.
 • Kolega Jacek Dębicki nie otrzymał wymaganego poparcia.

XI Zjazd Delegatów GOPR zakończył się w późnych godzinach nocnych wspólną kolacją.


Jacek Dębicki
Naczelnik GOPR

PLIKI DO POBRANIA:

Protokół z XI Zjazdu Delegatów GOPR

Wersja Statutu zarejestrowanego w KRS 20.02.2019 r.