XXIV Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim w Górach Stołowych

2018-09-13

W dniach 7 – 8 września 2018 r. w Karłowie w rejonie Szczelińca Wielkiego już po raz 24 odbyły się Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny GOPR
i Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR.

W tym roku, po kilku latach przerwy start i meta znajdowały się na deptaku na Szczeliniec. Po raz pierwszy w historii zawodów pierwsza konkurencja została przeprowadzona zaraz po starcie, na deptaku, na specjalnie do tego celu przygotowanej konstrukcji stalowej. Konkurencja ta obejmowała wejście na przyrządach zaciskowych z wypuszczeniem 25 m liny na wysokość 6 m oraz autoratownictwo. Pomysł okazał się strzałem w „10”. Konkurencja zgromadziła liczną rzeszę turystów odwiedzających w tym dniu Szczeliniec. W zawodach wzięło udział 18 zespołów reprezentujących Grupy Regionalne GOPR, Bergwacht Bad Schandau, Państwowa Straż Pożarną, KGHM JRGH Lubin, CSRG Bytom, SOP Warszawa, Grupę Wałbrzysko-Kłodzką GOPR.

Wspaniała pogoda, świetna atmosfera, wysokie kwalifikacje zawodników, perfekcyjna organizacja pozwoliły na osiągnięcie znakomitych wyników.

W kategorii zespołów Służb Ratownictwa Górskiego z najlepszym czasem 50:43 pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Grupy Bieszczadzkiej GOPR w składzie: Wojciech Pawul, Dominik Jagieła, Tomasz Januszczak. Na drugim miejscu uplasował się zespół Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR w składzie: Arkady Dąbrowski, Patryk Czermak, Sławomir Parzonka, a na trzecim zespół Grupy Podhalańskiej GOPR w składzie: Łukasz Giemzie, Kamil Zaród, Grzegorz Kwiatek.

W kategorii zespołów spoza służb ratownictwa górskiego pierwsze miejsce zajęła ekipa KGHM JRGH Lubin w składzie: Tomasz Zawadzki, Adam Szpilewski, Paweł Ścisłowski. Drugie miejsce zajęła ekipa KW PSP Gdańsk w składzie: Tomasz Rozgoński, Tomasz Zwoliński, Piotr Dembicki, a trzecie ekipa KW PSP Toruń w składzie: Łukasz Żurawski, Michał Górka, Rafał Łącki.

W kategorii zespołów Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR pierwsze miejsce zajął zespół w składzie: Andrzej Kwiatkowski, Jan Rychlewski, Piotr Hercog. Drugie miejsce zajął zespół w składzie: Łukasz Pokorski, Krystian Mokrycki, Radosław Sobczyk, a trzecie zespół w składzie: Roman Dziedzic, Jan Puzanowski, Andrzej Wysota.

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, organizatorom dziękujemy za profesjonalne przygotowanie zawodów. Gościom dziękujemy za przyjazd i kibicowanie zawodnikom.

Fundatorami nagród byli:

 • SALEWA
 • Zarząd Główny GOPR
 • SATEL
 • TATRA
 • ALP SP. z o. o.
 • MERCEDES Benz Polska
 • Mac Tronic
 • TEAM Land Rover
 • GAL
 • Skalmik
 • LG

Partnerami XXIV Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Górskim byli:

 • MERCEDES Benz Polska
 • PKN ORLEN
 • TATRA
 • PZU S.A. i PZU Życie S.A.
 • POLKOMTEL
 • SATEL
 • GREY TREE

Fundatorom i Partnerom dziękujemy za pomoc rzeczową i wsparcie finansowe, bez Was organizacja zawodów w takiej oprawie nie byłaby możliwa. Dziękuję bardzo Kierownictwu i Ratownikom Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR za pomoc, trud i wysiłek w profesjonalne przygotowanie zawodów. Dziękuję Panu Marcinowi Sznajder, który gościł nas i syto karmił. Dziękuję bardzo Dyrektorowi Parku Narodowego Gór Stołowych, naszemu Koledze Bartkowi Małkowi, że nas wpuścił, pozwolił i nie skasował za Szczeliniec Wielki.


Naczelnik GOPR
Jacek Dębicki